Strona główna Polityka Przekształcenia szkół, sprawozdanie PCPR. Zbliża się VI sesja Rady Powiatu

Przekształcenia szkół, sprawozdanie PCPR. Zbliża się VI sesja Rady Powiatu

0

Już w środę, 24 kwietnia o godzinie 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy rozpocznie się kolejna sesja Rady Powiatu Świdnickiego.

Oprócz wysłuchania sprawozdania starosty oraz informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, powiatowi radni zajmą się szeregiem projektów uchwał. Z uwagi na reformę oświaty samorządowcy podejmą decyzje w sprawie przekształcenia wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z trzyletnich liceów w czteroletnie oraz czteroletnich techników w pięcioletnie. Pod głosowanie trafią też zmiany w budżecie powiatu oraz nieprzyjęta podczas poprzedniej sesji uchwała dotycząca zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
2. Stwierdzenie prawomocności sesji.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przedstawienie porządku obrad sesji.
5. Zgłoszenie uwag do V protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.
6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2018 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
d) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów;
e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy;
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy;
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;
h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu;
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach;
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Świdnicy;
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy;
l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świdnicy;
m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II w Świdnicy;
n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świebodzicach;
o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świebodzicach;
p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzegomiu;
q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarowie;
r) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Świdnicy;
s) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Świdnicy;
t) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Świdnicy;
u) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 5 w Świdnicy;
v) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 6 w Świdnicy;
w) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Żarowie;
x) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. Księcia Bolka II w Strzegomiu;
y) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy;
z) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świdnicy;
aa) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Świdnicy;
bb) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 w Świdnicy;
cc) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 6 w Świdnicy;
dd) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Strzegomiu;
ee) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świebodzicach;
ff) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarowie;
gg) w sprawie wyłączenia Technikum w Świebodzicach z Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach;
hh) w sprawie likwidacji Technikum w Świebodzicach;
ii) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

11. Wnioski i oświadczenia.
12. Informacje dla radnych.
13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

/opr. mn/

Poprzedni artykułDworzec pod czujniejszym nadzorem?
Następny artykułPracownicy „gorszego sortu” w świdnickich szkołach i przedszkolach?