Strona główna 0_Slider Rada Miejska przekroczyła swoje kompetencje? Wojewoda unieważnia część przepisów

Rada Miejska przekroczyła swoje kompetencje? Wojewoda unieważnia część przepisów

2

Wojewoda dolnośląski dopatrzył się istotnego naruszenia przepisów i przekroczenia ustawowych kompetencji przez świdnicką Radę Miejską, która w styczniu uchwaliła zmiany w dwóch regulaminach. Chodzi o fragmenty dotyczące zasad poboru opłat za korzystanie z dworca i przystanków autobusowych. Miejscy urzędnicy zapewniają, że decyzja nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków. Magistrat nie planuje też odwoływać od rozstrzygnięcia wojewody.

Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności fragmentów dwóch regulaminów zostały podjęte 1 marca 2019 roku.  – Ustawodawca wyraźnie wskazał zakres upoważnienia dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego: rada ma wskazać przystanki autobusowe i dworce, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnione dla operatorów i przewoźników oraz ustalić warunki i zasady korzystania z tych dworców. Tymczasem w §2 regulaminu zatytułowanym „zasady poboru i uiszczania opłaty przystankowej” Rada Miejska w Świdnicy uregulowała wyłącznie kwestie związane z naliczaniem opłaty za korzystanie z przystanków – stwierdził w uzasadnieniu swojej decyzji wojewoda Paweł Hreniak. To samo tyczy się rozdziału V regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy.

Jak zaznaczył, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, za korzystanie z przystanków i dworców, których właścicielem lub zarządcą jest samorząd, mogą być pobierane opłaty. – Stawka opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad. (…) rada gminy może określić wyłącznie stawkę opłaty za korzystanie z przystanku, nie zaś zasady i tryb jej uiszczania. W związku z powyższym, Rada Miejska w Świdnicy niewątpliwie przekroczyła upoważnieni zawarte w art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 oraz art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – tłumaczył Hreniak.

Jak deklaruje rzecznik Urzędu Miejskiego, świdnicki magistrat nie przewiduje odwołania się od decyzji wojewody i wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego (…) nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków dla którejkolwiek ze stron. Powyższe zapisy były skierowane wyłącznie do Operatora lub Przewoźnika, w żaden sposób nie do mieszkańca korzystającego z dworca autobusowego/przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Świdnica. Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z ww. obiektów przystankowych jest ustanowiona w odrębnym akcie prawa miejscowego. Każdy podmiot podejmujący się wykonywania usług przewozowych i korzystania z ww. obiektów, na którym została ustanowiona opłata, jest zobligowany do jej ponoszenia – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska. Przytacza przy tym obowiązujące przepisy, do których muszą się stosować przewoźnicy zainteresowani korzystaniem z dworca i przystanków:

  • Uchwała nr XXXIX/444/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez operatora i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica, zmieniona uchwałą XLIII/501/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29.08.2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.09. 2014 r., poz. 3845)
  • Regulamin korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy (uchwała nr XXXIX/445/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy, zmieniona uchwałą nr XLIII/502/14 z dnia 29.08.2014 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.09.2014 r. poz. 3846).
  • Uchwała Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z dworca autobusowego, którego właścicielem jest Gmina Miasto Świdnica.
  • Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 kwietnia 2011r. W sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułLipowa w dziurach. Jest projekt remontu, ale brakuje pieniędzy
Następny artykułNiezwykłe drzewa ze Szczepanowa [FOTO]