Strona główna Wydarzenia Powiatowe potyczki z angielskim i niemieckim

Powiatowe potyczki z angielskim i niemieckim

0

Dwudziestu trzech najlepszych uczniów z ośmiu szkół podstawowych ze Świdnicy i powiatu świdnickiego wzięło udział w finale X Powiatowych Potyczek z Językiem Angielskim i Niemieckim „Check Your English/Prüfe Dein Deutsch”. Organizatorem konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji „Naszej Szkole” w Świdnicy. 

Tegoroczna edycja Potyczek składała się z dwóch etapów: szkolnego i powiatowego. Na podstawie protokołów wyników etapu szkolnego z każdej zgłoszonej placówki organizatorzy zakwalifikowali do etapu powiatowego trzyosobowe drużyny złożone z uczestników, którzy uzyskali najwyższe noty.

Etap powiatowy składał się z części pisemnej i ustnej. 1 marca dwudziestu trzech najlepszych uczniów z ośmiu szkół zmierzyło się z testem pisemnym w zakresie języka angielskiego i niemieckiego. Uczestnicy indywidualnie rozwiązywali zadania z zakresu rozumienia tekstu słuchanego i czytanego, znajomości gramatyki i słownictwa oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Wszyscy spotkali się ponownie 7 marca, aby przystąpić do części ustnej, w której rywalizowali drużynowo. 3-osobowe ekipy z każdej szkoły zaprezentowały trzyminutowe wystąpienia w języku angielskim na wylosowane zagadnienia.

Tematem przewodnim wystąpień była podróż dookoła świata – YOUR WORLD TOUR! Uczniowie w dialogach rozwiązywali problemy, które mogłyby się zdarzyć podczas wspólnego podróżowania. Ich zadaniem było na przykład przekonywanie pozostałych członków wyprawy do wyboru określonego hotelu i atrakcji w określonym kraju, podejmowanie decyzji o kierunku dalszej podróży, zgłaszanie zaginionego bagażu na policji czy nakłonienie rodziców w rozmowie telefonicznej do przesłania dodatkowej gotówki na podróż.

Jury, w składzie którego znaleźli się Hanna Turek, wicedyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej i nauczyciel matematyki w języku angielskim, Lavette Kowalczyk, native speaker prowadząca zajęcia w szkole społecznej oraz Estera Nowatkowska, doradca metodyczny Oxford University Press Polska, oceniało wypowiedzi pod kątem zgodności z tematem, umiejętności prowadzenia dyskusji, płynności wypowiedzi, bogactwa leksykalnego, poprawności gramatycznej oraz poprawnej wymowy. O ostatecznym wyniku Potyczek decydowała łączna suma punktów uzyskanych przez uczestnika w etapie pisemnym i ustnym.

Laureatami konkursu zostali:

  • I. miejsce – Bartosz Piekielny (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym),
  • II. miejsce – Monika Mucha (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy),
  • III. miejsce – Julia Czyż (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy).

Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyli:

  • Kalina Kwiecień (Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy),
  • Maksym Sznajder (Szkoła Podstawowa w Marcinowicach),
  • Julia Tobiasz (Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym).

Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację „Naszej Szkole” w Świdnicy, wydawnictwa językowe Macmillan Polska oraz Oxford University Press Polska oraz fundację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Laureaci otrzymają również dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ponieważ konkurs został wpisany do rejestru konkursów Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

/Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy, opr. mn/