Strona główna Wydarzenia Żarów Nauczyciele z Żarowa za strajkiem

Nauczyciele z Żarowa za strajkiem

3

Do 25 marca pedagodzy z całej Polski biorą udział w referendum strajkowym. W Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie oraz w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żarów, w których odbyły się już referenda, większość kadry opowiedziała się za przystąpieniem do protestu.

Oflagowany budynek Gimnazjum nr 1 w Świdnicy podczas strajku w 2017 roku

Jak informuje żarowski magistrat, w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę uprawnionych do głosowania było 154 wszystkich pracowników szkoły (nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi), udział w nim wzięło 117 osób, z czego za strajkiem opowiedziało się 107 z nich. Natomiast w Zespole Szkół w Żarowie uprawnionych do głosowania było 29 osób, udział wzięły 24 osoby, zaś za strajkiem opowiedziało się 23 pracowników.

Strajk nauczycieli zapowiedziano na 8 kwietnia 2019 roku. Będzie to jednak jedynie termin jego rozpoczęcia, co oznacza, że może on potrwać do egzaminów – gimnazjalnego i ósmoklasisty (pierwszy rozpoczyna się 10 kwietnia, drugi 15 kwietnia 2019 roku).

Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podniesienia zasadniczych pensji nauczycieli i pracowników oświaty o 1000 złotych. Od 1 stycznia br. nauczyciele dostali 5% procent podwyżki – płace zasadnicze nauczycieli wzrosły od stycznia tego roku od 83 zł do 115 zł netto. Pomimo podwyżki, płace nauczycieli zaczynają się dziś od 1843 zł netto. Kolejna zapowiedziana podwyżka została przesunięta ze stycznia 2020 roku na wrzesień br. – i jest to kolejne 5%. Do strajku dołączył również NSZZ „Solidarność pracowników oświaty”. Związkowcy domagają się powiązania wynagrodzenia nauczycieli z sytuacją gospodarczą, podwyżki wynagrodzenia o 650 zł od 1 września oraz uproszczenia systemu płac w oświacie.

Samorządowcy ze Związku Miast Polskich uważają za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Popierając postulaty związków zawodowych dotyczące podwyżek dla nauczycieli, apeluje o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. Równocześnie podkreśla, że to nie samorządy decydują o płacach nauczycieli. Wynikają one bowiem z przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzeń, uzgodnień prowadzonych bez udziału samorządów terytorialnych, a ostatecznie, z wielkości środków kierowanych do samorządów z budżetu państwa. Związek Miast Polskich podnosi, że minister edukacji, która uchyla się od wzięcia odpowiedzialności za pensje nauczycieli, przekazuje nieprawdziwe informacje na temat finansowania oświaty. Natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje się na strajk nauczycieli. W błyskawicznym trybie chce zmienić przepisy o egzaminie ósmoklasisty w taki sposób, by ewentualna nieobecność pedagogów nie zablokowała możliwości jego przeprowadzenia.

Żarowscy urzędnicy czekają na kolejne kroki związkowców oraz ministerstwa, zapewniając przy tym, że gminne szkoły przygotowują się na wszystkie możliwe ewentualności. Burmistrz Żarowa, Leszek Michalak wystosował już pismo do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, prosząc o wytyczne dla dyrektorów szkół w zaistniałych okolicznościach.

/UM Żarów, opr. mn/