Strona główna 0_Slider Nadzór budowlany potwierdza nieprawidłowości na terenie planowanej „asfaltowni”

Nadzór budowlany potwierdza nieprawidłowości na terenie planowanej „asfaltowni”

0

Znane są wyniki kontroli przeprowadzonej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na terenie planowanej wytwórni mas bitumicznych w Żarowie. Inspektorzy stwierdzili, że wykonano tam prace bez stosownych zgłoszeń i pozwoleń. Wszczęte zostało postępowanie administracyjne.

Kontrola na terenie planowanej „asfaltowni” (fot. UM Żarów)

Przypomnijmy, 5 marca na wniosek Urzędu Miejskiego w Żarowie została przeprowadzona kontrola dotycząca rozpoczęcia prac budowlanych na działce przy ulicy Przemysłowej przez wrocławską firmę Pro-Tra Building pomimo braku pozwolenia na budowę. To właśnie tam, na skraju żarowskiej podstrefy ekonomicznej, na pograniczu Żarowa i Łażan, miałaby powstać wytwórnia mas bitumicznych.

W pokontrolnym piśmie nadzór budowlany poinformował, że na terenie nieruchomości wykonano prace bez stosownych zgłoszeń i pozwoleń, w związku z czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy wszczął, z urzędu, postępowanie administracyjne. Nie zgłoszono m.in. faktu ustawienia kontenerów biurowych i magazynowo-składowych. Potwierdziły się także wcześniejsze obawy okolicznych mieszkańców dotyczące składowania na działce różnych odpadów. – W trakcie kontroli ujawniono ponadto, iż na terenie (…) działki zeskładowane są w hałdach rożnego rodzaju odpady, m.in. frez asfaltowy w dużych ilościach różnej frakcji, gruz budowlany i kamienne odpady porozbiórkowe a także, że część terenu jest utwardzona gruzem budowlanym (odpadem). W związku z powyższym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przesłał w dniu 8 marca 2019 roku informację o tym fakcie do Wojewódzkiego inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatury w Wałbrzychu, celem podjęcia działań zgodnie z właściwością rzeczową – stwierdzono w piśmie do Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W lutym ulicami Żarowa przeszła manifestacja przeciwko budowie zakładu

W dalszym ciągu trwa postępowanie w sprawie wydanie decyzji środowiskowej dla budowy „zakładu dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Do 15 marca głos w tej sprawie miał zabrać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Tego dnia do żarowskiego urzędu wpłynęło jednak pismo, w którym RDOŚ zawiadomił „o niemożności załatwienia przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie z uwagi na wezwanie do złożenia wyjaśnień do Raportu o oddziaływaniu inwestycji oraz na konieczność późniejszego szczegółowego przeanalizowania materiału dowodowego przez inwestora. Przewidywany termin załatwienia sprawy nastąpi do dnia 24 maja 2019 roku”. Przedłużenie procedury kontrolnej przewiduje również wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, która kontrolowała nieruchomość pod kątem zgromadzenia na niej odpadów. Inwestor miał złożyć wyjaśnienia do 14 marca, jednakże jego przedstawiciel, w ostatnim dniu poinformował inspektorów o złożeniu wyjaśnień na piśmie w najbliższych dniach.

Przeciwko utworzeniu na pograniczu Żarowa i Łażan „asfaltowni” zaprotestowali radni, klub sportowy, a pod petycja o niedopuszczenie do budowy podpisało się 3 tys. mieszkańców. 23 lutego w manifestacji przeciwko inwestycji ulicami Żarowa przemaszerowało ponad tysiąc osób.

Michał Nadolski
[email protected]