Strona główna 0_Slider Rozryta Franciszkańska zostaje na dłużej?

Rozryta Franciszkańska zostaje na dłużej?

10

Unieważniono przetarg na wykonanie wyczekiwanego przez mieszkańców remontu ulicy Franciszkańskiej. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszone powtórne zamówienie, a także czy wpłynie to na zmianę terminu zakończenia planowanej przebudowy.

Przypomnijmy, po zakończeniu przez MZEC ubiegłorocznych prac związanych z budową sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA, nawierzchnia jezdni oraz chodników Franciszkańskiej nie została przywrócona do pierwotnego stanu. Stało się tak, ponieważ miasto już wcześniej planowało rewitalizację ulicy i zdaniem urzędników nieekonomiczne byłoby dwukrotne wydawanie pieniędzy na naprawę tej samej drogi, w krótkim odstępie czasu.

Na początku roku ogłoszono przetarg na wykonanie remontu, w ramach którego odnowiona miałaby zostać jezdnia ulicy Franciszkańskiej, wykonana z kostki granitowej, a także chodniki z kostki granitowej, bazaltowej i kamiennych płyt. Planowano także stworzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo: wyniesienie skrzyżowania Franciszkańskiej, Grodzkiej oraz wjazdu do Rynku, zwężenie ulicy Franciszkańskiej przed skrzyżowaniem z Grodzką, wyniesienie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Franciszkańskiej z Siostrzaną oraz montaż 161 słupków blokujących wjazd na chodnik. Termin wykonania i odbioru robót ustalono na 31 lipca 2019 roku.

21 stycznia ogłoszono, jakie firmy zainteresowane są realizacją prac. Spośród pięciu złożonych ofert, trzy zmieściły się w planowanym przez świdnickich urzędników budżecie w wysokości blisko 1 mln 505 tys. złotych. Najniższą cenę, blisko 1 mln 221 tys. złotych, zaproponowała spółka Polskie Surowce Skalne, realizująca obecnie przebudowę ulicy Siostrzanej i podwórek między Siostrzaną a Rynkiem. Nieco więcej zażyczyły sobie przedsiębiorstwo “STA-DAR” (1,27 mln zł) oraz Matyss-Partner (1,273 mln zł). Wydawało się wówczas, że rozstrzygnięcie zamówienia będzie jedynie formalnością. W środę zapadła jednak decyzja o unieważnieniu przetargu.

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 19 lutego 2019 roku upłynął termin związania ofertą. Żaden z wykonawców nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, wynikającego z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą – wyjaśnia prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska w uzasadnieniu do przekazanej oferentom informacji o unieważnieniu przetargu. – Jeżeli wykonawca dobrowolnie nie przedłużył terminu związania ofertą (pomimo takiej możliwości) należy wyprowadzić logiczny wniosek, iż jego udział w postępowaniu zakończył się. W związku z powyższym zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą – wskazuje Moskal-Słaniewska.

Zwróciliśmy się do świdnickiego Urzędu Miejskiego z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego przez miesiąc nie udało się podjąć decyzji w sprawie wyboru wykonawcy remontu, a także czy unieważnienie przetargu wpłynie na dotychczas zakładany termin zakończenia przebudowy. Oczekujemy na odpowiedź.

Michał Nadolski
nadolski@swidnica24.pl