Strona główna 0_Slider Rozryta Franciszkańska zostaje na dłużej?

Rozryta Franciszkańska zostaje na dłużej?

9

Unieważniono przetarg na wykonanie wyczekiwanego przez mieszkańców remontu ulicy Franciszkańskiej. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszone powtórne zamówienie, a także czy wpłynie to na zmianę terminu zakończenia planowanej przebudowy.

Przypomnijmy, po zakończeniu przez MZEC ubiegłorocznych prac związanych z budową sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA, nawierzchnia jezdni oraz chodników Franciszkańskiej nie została przywrócona do pierwotnego stanu. Stało się tak, ponieważ miasto już wcześniej planowało rewitalizację ulicy i zdaniem urzędników nieekonomiczne byłoby dwukrotne wydawanie pieniędzy na naprawę tej samej drogi, w krótkim odstępie czasu.

Na początku roku ogłoszono przetarg na wykonanie remontu, w ramach którego odnowiona miałaby zostać jezdnia ulicy Franciszkańskiej, wykonana z kostki granitowej, a także chodniki z kostki granitowej, bazaltowej i kamiennych płyt. Planowano także stworzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo: wyniesienie skrzyżowania Franciszkańskiej, Grodzkiej oraz wjazdu do Rynku, zwężenie ulicy Franciszkańskiej przed skrzyżowaniem z Grodzką, wyniesienie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Franciszkańskiej z Siostrzaną oraz montaż 161 słupków blokujących wjazd na chodnik. Termin wykonania i odbioru robót ustalono na 31 lipca 2019 roku.

21 stycznia ogłoszono, jakie firmy zainteresowane są realizacją prac. Spośród pięciu złożonych ofert, trzy zmieściły się w planowanym przez świdnickich urzędników budżecie w wysokości blisko 1 mln 505 tys. złotych. Najniższą cenę, blisko 1 mln 221 tys. złotych, zaproponowała spółka Polskie Surowce Skalne, realizująca obecnie przebudowę ulicy Siostrzanej i podwórek między Siostrzaną a Rynkiem. Nieco więcej zażyczyły sobie przedsiębiorstwo “STA-DAR” (1,27 mln zł) oraz Matyss-Partner (1,273 mln zł). Wydawało się wówczas, że rozstrzygnięcie zamówienia będzie jedynie formalnością. W środę zapadła jednak decyzja o unieważnieniu przetargu.

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 19 lutego 2019 roku upłynął termin związania ofertą. Żaden z wykonawców nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia, wynikającego z art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą – wyjaśnia prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska w uzasadnieniu do przekazanej oferentom informacji o unieważnieniu przetargu. – Jeżeli wykonawca dobrowolnie nie przedłużył terminu związania ofertą (pomimo takiej możliwości) należy wyprowadzić logiczny wniosek, iż jego udział w postępowaniu zakończył się. W związku z powyższym zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą – wskazuje Moskal-Słaniewska.

Zwróciliśmy się do świdnickiego Urzędu Miejskiego z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego przez miesiąc nie udało się podjąć decyzji w sprawie wyboru wykonawcy remontu, a także czy unieważnienie przetargu wpłynie na dotychczas zakładany termin zakończenia przebudowy. Oczekujemy na odpowiedź.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułDrastycznie mniejsza subwencja na szkoły ponadpodstawowe
Następny artykułMalowane miedzią prezenty na Dzień Kobiet