Strona główna 0_Slider Przepadła dotacja na remont niszczejącej kamienicy

Przepadła dotacja na remont niszczejącej kamienicy

3

Nadzór budowlany wystosował upomnienie do właściciela kamienicy Rynek 32, z której pod koniec stycznia zaczął obsypywać się tynk, a na chodnik runął fragment gzymsu. Jeszcze w tym tygodniu mają rozpocząć się kolejne, doraźne prace naprawcze. Pod znakiem zapytania stoi jednak wykonanie kompleksowego remontu budynku „Pod Orłami”, na co w ubiegłym roku właściciel nieruchomości otrzymał miejską dotację w wysokości 52 tys. złotych. Ostatecznie nie doszło do podpisania umowy w tej sprawie, przez co dofinansowanie przepadło.

Przypomnijmy, problem nieremontowanej kamienicy powraca już od kilku lat. W kwietniu 2014 roku w tej sprawie została złożona skarga do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, natomiast w sierpniu 2016 roku o niewłaściwym zabezpieczeniu i braku napraw w kamienicy Rynek 32 została zawiadomiona wałbrzyska delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Nadzieję na realizację niezbędnych prac dało przyznanie miejskiej dotacji w wysokości 52 tys. złotych, z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu i elewacji frontowej. Środki na ten cel zarezerwowano w świdnickim budżecie 27 kwietnia 2018 roku.

Jak wyjaśniają urzędnicy, właściciel kamienicy został poproszony o dostarczenie ostatecznego kosztorysu wykonawczego i harmonogramu prac, niezbędnych do podpisania umowy między miastem a beneficjentem. Właściciel nieruchomości tych dokumentów nie dostarczył. – Ogólne warunki udzielania dotacji są takie, że remont powinien być wykonany w roku udzielenia dotacji. Dotacja udzielona w 2018 roku powinna być wykorzystana do 15 grudnia 2018 roku. W szczególnych przypadkach termin ten mógł być wydłużony do 30 czerwca 2019 roku, pod warunkiem zawarcia umowy o udzieleniu dotacji w 2018 roku i za zgodą Rady Miejskiej w Świdnicy wyrażonej w uchwale o wydatkach niewygasających – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Nie jest nam znany powód nieprzystąpienia do zawarcia umowy, co dziwi w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz dużego zaangażowania pełnomocnika właściciela na etapie składania wniosku o udzielenie dotacji – dodaje Dzwonkowska. Zaznacza przy tym, że pomimo niewykorzystania ubiegłorocznej dotacji właściciel ma prawo do ubiegania się o dotację z budżetu miasta w 2019 roku. Musiałby jednak ponownie złożyć wniosek.

Tymczasem nadzór budowlany ponownie zwrócił się do właściciela kamienicy o usunięcie nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku. Już w decyzji wydanej 3 sierpnia 2017 roku nakazano zajęcie się m.in. ubytkami tynków przy rynnach, zaciekami, ubytkami powłok malarskich, spękaniami na kominie, czy też ugięciem elementów drewnianej więźby dachowej i nieszczelnościami w pokryciu dachu. Szereg uwag zgłoszono także w stosunku do sąsiedniego budynku Rynek 33. Tam z kolei – pomimo zarezerwowanych środków na remont, gotowego projektu i posiadania wymaganych zgód – właścicielka kamienicy czeka z rozpoczęciem prac do czasu zabezpieczenia budynku pod numerem 32. Jak wyjaśniała w marcu 2017 roku, istnieje obawa, że bez ich wykonania odnowiona elewacja zostałaby ponownie uszkodzona, przez co żaden wykonawca nie chce dać jej gwarancji na wykonane prace.

Na zastosowanie się do wydanych przez nadzór budowlany decyzji, nakazujących usunięcie nieprawidłowości technicznych kamienic przy Rynku 32 i 33, właściciele mieli czas do 30 września 2018 roku. – Z ustaleń dokonanych przez tut. organ wynika, że obowiązki nałożone rzeczonymi decyzjami nie zostały wykonane. W tym stanie faktycznym, tut. organ w dniu 4 lutego 2019 roku wystosował upomnienia do właścicieli przedmiotowych budynków. W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z cytowanych decyzji administracyjnych zostaną wszczęte przez tut. organ postępowania egzekucyjne w administracji – tłumaczy Barbara Rajca, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdnicy.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułPolicz jak dawni kupcy ze Świdnicy
Następny artykułWstrzymano sprzedaż popularnych leków na przeziębienie