Strona główna 0_Slider Będą miejskie dotacje dla działkowców? Decyzja radnych jeszcze dziś

Będą miejskie dotacje dla działkowców? Decyzja radnych jeszcze dziś

1

Nawet 10 tysięcy złotych dofinansowania będą mogły otrzymać stowarzyszenia prowadzące rodzinne ogródki działkowe. Pieniądze mają pomóc w budowie i remontach ogrodowej infrastruktury. Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej samorządowcy zajmą się przyjęciem zasad przyznawania dotacji.

Zgodnie z projektem uchwały, o dotację z budżetu miasta będą mogły wystąpić stowarzyszenia ogrodowe, które prowadzą jeden lub wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się na terenie Świdnicy, będącymi zarazem ogrodami ogólnodostępnymi – umożliwiającymi swobodny wstęp na teren ROD dla mieszkańców Gminy Miasto Świdnica, zaś przyznane środki będą przeznaczone na zadania związane z rozwojem ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, wpływającą na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców i społeczność lokalną.

Środki mają wspomóc m.in. budowę lub remont budynków, ogrodzeń, alejek, placów zabaw, świetlic, a także sieci wodociągowych i energetycznych.

Jeżeli zasady przyznawania dofinansowań zostaną przyjęte przez radnych, o dotację będzie można wnioskować do prezydenta Świdnicy w terminie do 30 maja danego roku. To prezydent będzie rozpatrywać i dokonywać oceny wniosków. – Udzielona dotacja w roku budżetowym nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia, ale w kwocie nie większej niż 10 000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca. Dotacja może być przyznana dla każdego wnioskodawcy nie częściej niż raz na 1 rok – stwierdzono w projekcie uchwały. Rozliczenie dotacji będzie musiało nastąpić w terminie 14 dni od zakończenia realizacji zadania, jednak nie później niż do dnia 30 listopada danego roku budżetowego.

Póki co, nie wiadomo, czy działkowcy będą mogli wystąpić o dotację jeszcze w tym roku, a także jakie środki zostaną na ten cel zarezerwowane w budżecie miasta.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułHarcerze będą świętować Dzień Myśli Braterskiej
Następny artykułKolejny komendant świdnickiej straży pożarnej odwołany