Strona główna 0_Slider Świdnica wczoraj i dziś. Ul. Równa – II LO

Świdnica wczoraj i dziś. Ul. Równa – II LO

0

Miasto żyje, zmienia się, czasem aż nie do poznania! Często jednak wydaje się, jakby czas stanął w miejscu. Zapraszamy do oglądania metamorfozy, jaką przeszła Świdnica. W tym odcinku budynek II LO im. Stefana Banacha przy ul. Równej 11 w Świdnicy, widok od strony boiska.

Zdjęcie archiwalne pochodzi z serii albumów “Świdnica na dawnych pocztówkach”.

Dawna Ewangelicka Szkoła dla Dziewcząt (widok od strony boiska). Budynek wzniesiono w latach 1902-1903. Od 1928 r. nosiła nazwę „Pestalozzischule”. W 1932 r. szkołę rozbudowano o część frontową. W połowie lat 30. XX wieku w szkole uczyło się aż 1.300 uczennic, w 24 oddziałach.

W maju 1945 roku z polecenia Pełnomocnika Rządu przybył do Świdnicy absolwent filologii germańskiej we Lwowie, nauczyciel języka niemieckiego i kompozytor – Mieczysław Kozar-Słobódzki, który miał zorganizować polskie szkolnictwo średnie w mieście i w tym celu otrzymał budynek dawnego gimnazjum niemieckiego przy ulicy Równej 11. W ten sposób zostało otwarte Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza. Z początkiem lat pięćdziesiątych władze administracyjne dążyły do zamknięcia liceum. Za oficjalną przyczynę podawano potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego, dlatego też szkoła musiała opuścić swój dotychczasowy budynek. W roku szkolnym 1949/50 ówczesne władze oświatowe, przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, wydały decyzję dotyczącą utworzenia w Świdnicy drugiej szkoły kształcącej na poziomie średnim, która nosiła miano „Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD”. 1 września 1977 r. szkoła przybrała nazwę: „Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Al. Zawadzkiego w Świdnicy”, gdyż do II Liceum dołączyło Liceum dla Pracujących oraz Średnie Studium Zawodowe. Od 2017 roku patronem szkoły jest Stefan Banach, polski matematyk.

/informacje pochodzą m.in. ze strony lo2.swidnica.pl/

Zdjęcie współczesne Dariusz Nowaczyński
Montaż Tomasz Kownacki