Strona główna 0_Slider Skorzystaj z bonifikaty i przekształć użytkowanie wieczyste we własność

Skorzystaj z bonifikaty i przekształć użytkowanie wieczyste we własność

0

Do końca tego roku świdniczanie będą mogli przekształcić prawo użytkowania wieczystego we własność z 99% bonifikatą – tak zdecydowali miejscy radni na grudniowej sesji Rady Miejskiej. Dotyczy to nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. W Świdnicy przekształceniem objętych może zostać 561 działek i ponad 1700 osób.

Fakt przekształcenia gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie potwierdzony w drodze zaświadczenia. Zostaną one doręczone dotychczasowym użytkownikom wieczystym drogą pocztową w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, organy zobowiązane są do wydania takich zaświadczeń do 31 grudnia 2019 roku. Dokument ten przesłany zostanie osobom uprawnionym, a także przekazany do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy i Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy.

Osoby, którym zależy na czasie mogą też samemu wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia w terminie 4 miesięcy. Z kolei zgodnie z przyjętą w grudniu 2018 roku nowelizacją ustawy o użytkowaniu wieczystym, osoby sprzedające nieruchomość (w tym deweloperzy przenoszący własność lokali) lub zaciągający kredyt hipoteczny, mogą uzyskać zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego nawet w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.  Jak wyjaśnia Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu, miejscy urzędnicy są gotowi spełnić ten wymóg czasowy.

Z tytułu przekształcenia dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste zmieni się w opłatę przekształceniową (pozostanie ona w tej samej wysokości), będzie obowiązywała przez okres 20 lat. Można ją uiścić jednorazowo i z tego tytułu zostanie przyznana bonifikata w wysokości 99%.

Zamiar wniesienia jednorazowej opłaty należy zgłosić pisemnie po otrzymaniu z Urzędu Miejskiego zaświadczenia o przekształceniu. Z bonifikaty będą mogły skorzystać osoby, które mają uregulowany stan prawny nieruchomości oraz nie mają zadłużenia wobec Gminy Miasto Świdnica z tytułu należności stanowiących dochód budżetu miasta – dodaje Małgorzata Synowiec, dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Świdnicy – pokój 227 i 228, nr telefonu 74/ 856 28 82, 74/ 856 28 84.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułSpotkanie z RYMcerzami. „Nie zmarnuj swojego życia”
Następny artykułFEN 23: Zmiany na karcie walk…