Strona główna Polityka Raport o ochronie środowiska i zmiany w budżecie. IV sesja Rady Miejskiej

Raport o ochronie środowiska i zmiany w budżecie. IV sesja Rady Miejskiej

2

11 projektami uchwał zajmą się w piątek świdniccy radni. Podczas czwartej sesji Rady Miejskiej przedstawiony zostanie także raport za lata 2016 i 2017 z wykonania programu ochrony środowiska. Transmisję z obrad można śledzić przez internet.

W porządku obrad znalazły się m.in. uchwała w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2019 rok, a także zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy.

Internetową relację z posiedzenia Rady Miejskiej można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie IV sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej.
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej.
  5. Przedstawienie raportu obejmującego lata 2016 i 2017 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023 r.”
  6. Przedstawienie projektów uchwał i ich podjęcie.
  7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności po 21.12.2018 r.
  8. Interpelacje, zapytania oraz wnioski radnych i komisji.
  9. Oświadczenia i sprawy organizacyjne.
  10. Zakończenie IV sesji Rady Miejskiej w Świdnicy.

Projekty uchwał:

IV/1. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

IV/2. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Świdnicy do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z programem priorytetowym w ramach ogłoszonego konkursu „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”,

IV/3. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019,

IV/4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świdnicy,

IV/5. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek nr 2409 i 2414 położonych pomiędzy ulicami Serbską i Bobrzańską w Świdnicy,

IV/6. w sprawie zmiany budżetu,

IV/7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Świdnicy,

IV/8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu warunków i zasad korzystania przez operatora i przewoźnika z określonych przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasto Świdnica,

IV/9. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Świdnicy,

IV/10. w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy właściwego do określenia poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świdnicy oraz określenia wysokości stawek zwrotu kosztów przejazdu,

IV/11. w sprawie powołania zespołu radnych.

Z projektami można się zapoznać na stronie Urzędu Miejskiego.

/mn/

Poprzedni artykułDo jakich aktywności może przydać Ci się iPhone?
Następny artykułDni Świdnicy 2019 za 230 tysięcy. Kto wystąpi?