Strona główna Wydarzenia Jaworzyna Śląska Jaworzyna Śląska z budżetem na 2019 rok

Jaworzyna Śląska z budżetem na 2019 rok

0

Tuż przed końcem starego roku Rada Miejska Jaworzyny Śląskiej przyjęła budżet na rok 2019. Zanim jednak przystąpiono do jego uchwalenia na sesji wystąpił prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej – lider Aglomeracji Wałbrzyskiej i Inicjatywy Sudety 2020-2030.

Celem wizyty prezydenta Wałbrzycha było podsumowanie dotychczasowej działalności Aglomeracji Wałbrzyskiej, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności w gminie Jaworzyna Śląska. Szełemej nakreślił również plany na kolejne lata i nową unijną perspektywę budżetową. Na zakończenie pogratulował bardzo dobrego budżetu gminy i sukcesów w minionym roku, natomiast burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz podziękował za dotychczasową wzorową i efektywną współpracę.

W dalszej części obrad radni przystąpili do uchwalenia budżetu na 2019 r. Dochody budżetu zostały zaplanowane w kwocie 53 117 592,17 zł, natomiast wydatki zakłada się, że wynosić będą 49 537 592,17 zł, zakłada się również nadwyżkę budżetową w kwocie 3 580 000 zł. Podobnie, jak w budżecie na miniony rok na szczególną uwagę zasługują kwoty, jakie zostaną przeznaczone na inwestycje. Na inwestycje przeznaczonych zostanie 13 644 518,40 zł.

Oznacza to, że prawie 30% ogólnej kwoty wydatków będzie przeznaczona na inwestycje. Istotną pozycją będą wydatki przeznaczone na rozliczenie inwestycji związanej z przygotowaniem terenów inwestycyjnych i działania zamierzające do uruchomienia działalności w strefie. Blisko 2 mln zł planuje się przeznaczyć, na dokończenie przebudowy budynku użyteczności publicznej przy ul. Powstańców 3. Kontynuowane będą działania związane z rewitalizacją. Środki z budżetu przeznaczana będą również na działania ekologiczne, takie jak dofinansowywania do wymiany pieców. Środki budżetowe będę również kierowane na tereny naszych wsi. Między innymi remontu doczekają się świetlice wiejskie w Czechach i Bagieńcu, w Witkowie powstanie natomiast szatnia sportowa, a w Pastuchowie i Piotrowicach miejsca do ćwiczeń i rekreacji. Doposażone zostanie boisko w Nowicach, a w Nowym Jaworowie i Piotrowicach powstaną wiaty do imprez integracyjnych.

Wydatki na oświatę w gminie to kolejna kluczowa pozycja. W tym roku zakłada się, że koszt funkcjonowania szkół i przedszkola wyniesie ponad 11,5 mln zł, a ponad 2 mln zł przeznaczone zostanie na wydatki związane z opieką społeczną.

Cieszę się, że w dalszym ciągu, pomimo, że perspektywa środków unijnych powoli kończy się, udaje nam się utrzymać wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Nadmienię również, że w bieżącym roku poza inwestycjami z budżetu gminy zrealizowana zostanie ogromna inwestycja, a więc przejście pod torami, łączące dwie części miasta i parkingi pod dwóch stronach miasta, którą dzięki naszym staraniom realizuje PKP PLK – podsumował Burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz. Tę opinię podzielili radni, bowiem zdecydowali się oni jednogłośnie poprzeć budżet na rok 2019, bez wnoszenia zmian do przedłożonego projektu.

/UM Jaworzyna Śląska, opr. mn/

Poprzedni artykułSiatkarski Puchar Świata zawita dziś do Świdnicy!
Następny artykuł14 spotkanie: Prelekcja o XIX wiecznym Żarowie