Strona główna 0_Slider Cztery miliony na rozwój infrastruktury w muzeum Gross-Rosen

Cztery miliony na rozwój infrastruktury w muzeum Gross-Rosen

2

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy będzie współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz województwo dolnośląskie. Umowę w tej sprawie w ubiegłym tygodniu podpisali sekretarz stanu w ministerstwie oraz marszałek województwa. Dzięki temu w najbliższych latach placówka w Rogoźnicy otrzyma 4 mln złotych na rozwoju infrastruktury.

23 stycznia podpisania umowy o współprowadzeniu muzeum dokonali Jarosław Sellin z MKiDN oraz marszałek Cezary Przybylski w obecności dyrektora placówki Janusza Barszcza. Wiceminister kultury Jarosław Sellin przypomniał, jak ważnym miejscem dla pamięci o zbrodniach wojennych III Rzeszy jest muzeum Gross-Rosen.

Dzisiejsza uroczystość pozwala przypomnieć, czym był obóz Gross-Rosen. Ogółem przez obóz macierzysty i jego około 100 filii przeszło 125 tys. więźniów, w tym również więźniowie nierejestrowani, przywożeni do obozu na egzekucję, jak np. 2,5 tys. radzieckich jeńców wojennych. Do najliczniejszych grup narodowościowych w kompleksie Gross-Rosen należeli Żydzi, obywatele różnych państw europejskich, w tym Polacy oraz obywatele byłego Związku Radzieckiego. Szacunkowa liczba ofiar obozu Gross-Rosen wynosi około 40 tys. Więźniowie byli mordowani poprzez katorżniczą pracę w obozowym kamieniołomie, umierali wskutek głodu i braku opieki lekarskiej, powszechny był terror kapo-kryminalistów; więźniowie byli bici, torturowani, rozstrzeliwani i mordowani zastrzykami fenolu w serce – mówił minister Sellin.

Strony umowy zadeklarowały przekazywanie na bieżące funkcjonowanie muzeum rocznych dotacji podmiotowych w wysokościach nie mniejszych niż dwa miliony złotych. Ponadto w latach 2019-2021 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże muzeum dotację inwestycyjną z przeznaczeniem na realizację planu rozwoju infrastruktury w wysokości czterech milionów złotych.

Pomnik zagłady, ustanowiony w 1984 roku na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Gross-Rosen jest jednym ze świadectw terroru oraz rozmiaru zagłady przeprowadzonej przez III Rzeszę. – Działalność Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy jako opiekuna miejsca, w którym pracowało, cierpiało i poniosło śmierć około 40 tysięcy osób ze 120 tysięcy w nim więzionych obywateli 23 krajów Europy, stanowi jeden z najwłaściwszych przykładów szacunku i pamięci, jakimi Polska otacza ofiary zbrodni II wojny światowej. Otoczenie muzeum opieką administracji rządowej wraz z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia finansowego, pozwoli zapewnić możliwości dalszego rozwoju działalności naukowo-badawczej oraz stworzy perspektywy i nowe szanse na realizację misji upamiętniania – deklarują przedstawiciele resortu kultury.

/MKiDN, opr. mn/

Poprzedni artykułCała Polska ratuje maltretowanego Nestora, psa organisty!
Następny artykułDwa auta służbowe w świdnickim magistracie