Strona główna 0_Slider Sądowa administracja na chorobowym. Jest kolejny protest

Sądowa administracja na chorobowym. Jest kolejny protest

9

Od lat ich płace są zamrożone, a na niektórych stanowiskach otrzymują minimalną pensję krajową. Pracownicy sądowej administracji, podobnie jak niedawno policjanci, zaczynają masowo chorować. Tym nieformalnym strajkiem chcą wymusić wzrost płac. W niektórych sądach zaczęto odwoływać rozprawy.

Protest nie jest oficjalny, odżegnują się od niego związki zawodowe, jednak to one, m.in. Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości, domagają się 1000 złotych podwyżki dla pracowników administracji.

Czarę goryczy przelał list ministra sprawiedliwości, który dziękował za ciężką pracę i zapowiedział wypłacenie nagród w wysokości 700 złotych brutto. „Gratyfikacja finansowa, po wielu latach zamrożenia naszych wynagrodzeń, stanowi świąteczny prezent dzięki któremu urządzimy skromne święta, bez konieczności korzystania z pomocy udzielanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej lub organizowanej przez „Szlachetną paczkę”. Miło nam, że nasza praca została przez Pana Ministra zauważona i Pan Minister czyni zakrojone na ogromną skalę starania, aby wyegzekwować od Ministra Finansów środki rekompensujące głodowe wynagrodzenia szeregowych pracowników sądów.” – z sarkazmem dziękowali Zbigniewowi Ziobrze związkowcy.

– W sądach okręgu świdnickiego paraliżu nie ma – dowiadujemy się w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. Zwiększoną absencję chorobową odnotowano w Sądach Rejonowych w Świdnicy i Dzierżoniowie. Do pracy nie przyszło około 30% protokolantów i pracowników obsługi administracyjnej. Żadnej rozprawy dzisiaj nie odwołano.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]