Strona główna 0_Slider Pociągiem przez Sobótkę do Wrocławia pojedziemy później? Brakuje 60 milionów

Pociągiem przez Sobótkę do Wrocławia pojedziemy później? Brakuje 60 milionów

6

Są chętni do zaprojektowania i wykonania modernizacji  linii kolejowej łączącej Świdnicę, Sobótkę i Wrocław, którą od 2000 roku nie kursują pociągi pasażerskie. W środę okazało się, że najtańsza ze złożonych ofert opiewa na 245 mln złotych. Kolejarze z PKP PLK planowali przeznaczyć na realizację inwestycji 185 mln złotych.

Świdnica Przedmieście

Budowana w latach 1884-1898 linia nr 285 jest obecnie – w sporej części – zupełnie niewykorzystywana. Czasem między Wrocławiem i Sobótką przejedzie pociąg towarowy, podobnie jak na krótkim odcinku łączącym stację Świdnicę Przedmieście z Pszennem. Przewozy pasażerskie wstrzymano w 2000 roku. Od tego czasu dyskutowano nad przywróceniem połączeń kolejowych. Nadzieję na realizację tego pomysłu przyniosło pozyskanie unijnego dofinansowania.

Szybciej i z nowymi peronami
W ramach inwestycji rewitalizację ma przejść trasa z Wrocławia Głównego do Świdnicy Przedmieście, a także krótki łącznik między stacjami Świdnica Przedmieście i Świdnica Miasto, dzięki któremu pociągi będą mogły bez przeszkód dojechać do głównego świdnickiego dworca. Po zakończeniu remontu szynobusy będą mogły osiągnąć prędkość 100 km/h.

Gruntowna przebudowa ma także objąć kolejowe perony, m.in. w Sobótce, Szczepanowie, Marcinowicach, Pszennie, a także peronu nr 1 na stacji Świdnica Przedmieście. W ostatnim przypadku, pod nadzorem konserwatorskim przeprowadzony zostanie remont drewnianej wiaty, natomiast na pozostałych przystankach planowane jest ustawienie nowych wiat i ławek. Zamiast tego, zgodnie z dokumentacją ogłoszonego przetargu, planowana jest likwidacja kilku przystanków osobowych znajdujących się na trasie remontowanej linii. Dojdzie do tego w Strzelcach Świdnickich i Olbrachtowicach (gmina Sobótka).

Kolejarze planowali zakończyć całą inwestycję najpóźniej do 30 grudnia 2020 roku, co mogłoby oznaczać wznowienie kursów odnowioną linią najwcześniej w roku 2021. Nie wiadomo jednak, czy tak się stanie, bowiem wszystkie oferty złożone w przetargu na modernizację linii znacząco przewyższyły szacunki PKP PLK. Kolejowa spółka zarezerwowała na realizację inwestycji 184 mln 994 tys. złotych.

Najtańsza oferta droższa o 60 milionów
Do zamówienia zorganizowanego przez kolejarzy zgłosiło się osiem firm i konsorcjów budowlanych. Najtańszą ofertę złożyły niemiecka firma Schweerbau GmbH startująca wraz z wrocławską spółką SBM, proponując wykonanie zadania za 245 mln 674 tys. złotych. Siedem milionów więcej zażyczyło sobie konsorcjum, na czele którego stanęło przedsiębiorstwo DOLKOM, zajmujące się remontem drugiego odcinka linii kolejowej nr 285 ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Inwestycją zainteresowana była także spółka BUDIMEX, która złożyła najdroższą z ofert, opiewającą na 487 mln 54 tys. złotych.

W dalszym ciągu nie wiadomo też, czy uda się rozstrzygnąć inny kolejowy przetarg. Dotyczy on zakupu przez Koleje Dolnośląskie nowych składów elektrycznych oraz spalinowych. Sześć szynobusów nabytych przez spółkę miałoby w przyszłości obsługiwać trasę Trzebnica – Wrocław – Świdnica. Poprzedni przetarg wojewódzkiego przewoźnika został unieważniony, zaś w drugim podejściu najtańsza oferta spółki Newag, która jako jedyna zaproponowała dostawę szynobusów, przewyższyła szacunki Kolei Dolnośląskich o około 23 miliony złotych.

Michał Nadolski
[email protected]