Strona główna Wydarzenia Świdnica Czy będą dotacje do zmiany ogrzewania? Spotkanie dla mieszkańców Świdnicy

Czy będą dotacje do zmiany ogrzewania? Spotkanie dla mieszkańców Świdnicy

0

Świdnica, wspólnie z gminami z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej, przystąpiła do przygotowania wspólnego wniosku o przyznanie dotacji unijnej na wymianę kotłów opalanych paliwem stałym na bardziej przyjazne  środowisku źródła ciepła. Urząd Miejski zaprasza świdniczan zainteresowanych zasadami udzielania dotacji w ramach projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w Aglomeracji Wałbrzyskiej”, na spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 13 grudnia o godz. 16.30 w sali narad USC w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49.

W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. Urzędnicy przewidują, że na ten cel mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację na poziomie ok. 70% wydatków podlegających refundacji, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).

Deklaracje można złożyć za pośrednictwem Internetu, korzystając z adresu http://swidnicagmina.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Aby móc złożyć deklarację drogą elektroniczną, w pierwszej kolejności chętni muszą uzyskać hasło, które udostępniać będzie pracownik Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pod adresem e-mail: [email protected] lub telefonicznie – 74/ 856 28 80. Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Świdnicy w pokoju 313 oraz na stronie www.um.swidnica.pl w zakładce „Kawka – mądrze ogrzewamy w Świdnicy”.   Na deklaracje UM czeka do 31 grudnia br. Deklaracja nie jest równoznaczna z wnioskiem o dofinansowanie.

/Źródło UM Świdnica/