Strona główna 0_Slider CBA pyta o kolejny przetarg w Świdnicy

CBA pyta o kolejny przetarg w Świdnicy

6

Po ubiegłotygodniowym dementi, w poniedziałek Centralne Biuro Antykorupcyjne potwierdziło, że w Urzędzie Miejskim w Świdnicy trwają czynności związane z nową sprawą. Chodzi o wart blisko 10 milionów przetarg na bieżące utrzymanie i porządkowanie miejskiej zieleni.

29 listopada w Urzędzie Miejskim w Świdnicy rozpoczęliśmy czynności analityczno-informacyjne. Od ich wyników i wykrycia ewentualnych nieprawidłowości zależeć będą dalsze czynności podejmowane przez Biuro – wyjaśnia Temistokles Brodowski, rzecznik CBA. Jeszcze kilka dni temu, zasłaniając się tajemnicą służbową, Brodowski nie chciał zdradzać, czy Biuro prowadzi w świdnickim magistracie działania lub czynności dotyczące innego przetargu, poza trwającą kontrolą w sprawie budowy stadionu miejskiego.

Przypomnijmy, od ubiegłego roku Centralne Biuro Antykorupcyjne przygląda się przetargowi i przebudowie sportowej areny przy ulicy Śląskiej. W tej sprawie już 13 września 2017 roku świdniccy urzędnicy przekazali funkcjonariuszom pierwsze dokumenty dotyczące inwestycji. Kilka dni później, 19 września Biuro zwróciło się do Urzędu Miejskiego o uzupełnienie dokumentacji. Jeszcze wtedy CBA zapowiadało, że ewentualne dalsze czynności zostaną podjęte dopiero po przeanalizowaniu przekazanych dokumentów. 19 kwietnia 2018 roku oficjalnie została wszczęta kontrola, która była już dwukrotnie wydłużana, a kolejny termin jej zakończenia wyznaczono na 18 stycznia 2019 roku.

Jak się okazuje, funkcjonariusze CBA przyglądają się teraz innemu zamówieniu, dotyczącemu „bieżącego utrzymania zieleni miejskiej, wybranych chodników oraz wybranych obiektów użytkowych małej architektury na terenie miasta Świdnicy” i wartemu blisko 10 mln złotych. Przetargiem interesowały się dwa konsorcja firm, na czele których stanęły: PHUP Marconi – oferujące realizację prac za blisko 9,5 mln złotych, oraz Farma Miejska – z ofertą opiewającą na ponad 9,6 mln złotych.

Pomimo tego, że obie oferty zmieściły się w planowanym budżecie, przez długie miesiące nie dochodziło do rozstrzygnięcia zamówienia.  – Zamawiający oszacował, że zawarcie umowy z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego będzie możliwe w dniu 29.08.2018 roku. Jednak w związku z przedłużającą się procedurą przetargową, związaną z podejrzeniem rażąco niskiej ceny w złożonych ofertach, nastąpiło kilkukrotne wezwanie oferentów do złożenia wyjaśnień – tłumaczyli miejscy urzędnicy w piśmie przekazanym do Urzędu Zamówień Publicznych.

W związku z przedłużającą się procedurą, świdnicki magistrat postanowił zawrzeć umowę z wolnej ręki z firmami dotychczas odpowiadającymi za miejską zieleń – Farmą Miejską i spółką Transus, których oferta w jeszcze nierozstrzygniętym wówczas zamówieniu okazała się minimalnie droższa od konkurencji. Ostatecznie realizację 10-milionowego zamówienia powierzono właśnie tym firmom.

Od minionego piątku czekamy na zajęcie stanowiska przez Urząd Miejski w Świdnicy w sprawie czynności prowadzonych przez CBA w magistracie.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułSenior odnaleziony
Następny artykułPlace zabaw doczekają się remontu?