Strona główna 0_Slider Bez szans na dalszy remont Kraszowickiej. Co w zamian?

Bez szans na dalszy remont Kraszowickiej. Co w zamian?

15

W najbliższym czasie nie rozpocznie się przebudowa kolejnych odcinków ulicy Kraszowickiej. Próba uzyskania na ten cel rządowej dotacji zakończyła się fiaskiem, w związku z czym zdecydowano o zupełnym wykreśleniu drogowej inwestycji z projektu budżetu miasta na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zamiast na Kraszowicką, świdniccy urzędnicy chcą teraz przeznaczyć miejskie środki na remonty innych ulic – Traugutta, Chłopskiej i Franciszkańskiej.

Wyremontowany w 2018 roku fragment ulicy Kraszowickiej

We wrześniu złożony został wniosek o udzielenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy ulicy Kraszowickiej w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wniosek nie przeszedł jednak pozytywnie oceny formalnej. Odrzucone zostało także odwołanie złożone przez miejskich urzędników. – W ocenie komisji nie został spełniony warunek, by projektowane chodniki posiadały szerokość 2 m nie licząc szerokości krawężnika i obrzeża. Jednoznaczny wymóg podawania szerokości chodnika bez krawężnika i obrzeża został wprowadzony do instrukcji wypełniania wniosku dopiero w naborze wniosków na rok 2018, a wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której planowano przeprowadzenie przebudowy ulicy Kraszowickiej zostało zlecone w 2015 roku – tłumaczy skarbnik miasta, Kacper Siwek. Wskazuje przy tym, że na zakończony niedawno remont odcinka od ulicy Działkowej do Przyjaźni udało się uzyskać dotację, chociaż zastosowano tam identyczne rozwiązania projektowe.

W związku z nieuzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie wykonania ww. zadania rezygnuje się z jego realizacji w 2019 roku. Ze względu na wysokie koszty przeprowadzenia prac związanych z przebudową ul. Kraszowickiej jej modernizacja jest planowana przy współudziale środków zewnętrznych – dodaje Siwek. Potwierdza też, że władze miasta będą dalej starać się o uzyskanie dotacji na rzecz drogowej inwestycji w ramach nowych programów. Tymczasem jednak, w myśl złożonych poprawek do przyszłorocznego budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej, remont dalszych fragmentów ulicy został skreślony z miejskich planów.

Środki z miejskiego budżetu, które dotychczas rezerwowane były na przebudowę Kraszowickiej, mają teraz umożliwić realizację innych remontów. Urzędnicy chcieliby przeznaczyć 1,8 mln złotych na przebudowę około 400-metrowego odcinka ulicy Traugutta, od skrzyżowania z ulicą Wałbrzyską do krzyżówki z ulicą Sprzymierzeńców. – W jezdni zostanie wydzielony pas ruchu o szerokości 3,0 m oraz kontrapas dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5 m. Droga gminna będzie realizowana z wydzielonymi zatokami postojowymi o szerokości 2,5 m dla samochodów osobowych. Przewiduje się również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejącej sieci oświetlenia drogowego i obustronnie chodników – wylicza Siwek.

1 mln 160 tys. złotych trafiłoby z kolei na wyczekiwane przez okolicznych mieszkańców utwardzenie i ucywilizowanie ulicy Chłopskiej. – W 2019 roku planuje się przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących budowę nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej, budowę chodników, miejsc do parkowania, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego – wymienia skarbnik.

Wśród remontowych planów znalazła się także ulica Franciszkańska, której nawierzchnia oraz chodniki zostały rozryte podczas układania sieci ciepłowniczej i cały czas czekają na naprawę. Także w tym przypadku remont miałby się odbyć w 2019 roku. Na ten cel planuje się przeznaczyć 800 tys. złotych, chociaż, jak niedawno przekonywała Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka świdnickiego magistratu, „szacowany koszt przebudowy ulicy Franciszkańskiej, w której wykonane będą nowe sieci kanalizacji deszczowej oraz sieć kanałów technologicznych dla monitoringu miejskiego wynosi około 1,4 ml zł”.

Michał Nadolski
[email protected]