Strona główna 0_Slider Zatarasowany chodnik na Gdyńskiej. Kontrole strażników pomogą?

Zatarasowany chodnik na Gdyńskiej. Kontrole strażników pomogą?

7

Ulica Gdyńska doczekała się wzmożonych kontroli. Po naszej interwencji strażnicy miejscy w Świdnicy postanowili częściej sprawdzać, czy piesi mogą swobodnie poruszać się po chodnikach.

Jak pisaliśmy pod koniec października,  o interwencję w sprawie wiecznie zastawionego przez samochody chodnika zwrócił się czytelnik Swidnica24.pl. – Permanentnie trzeba upominać kierowców, że chodnik jest dla pieszych. Przepisy nakazują zostawić większą odległość. Szczególny problem mają matki z wózkami, które muszą dojechać do przychodni Medyk. Wydaje mi się, że w okolicy jest na tyle miejsc parkingowych, by samochody stawały gdzie indziej – napisał i załączył zdjęcie. To zresztą nie pierwsza ilustracja sytuacji na Gdyńskiej. Wcześniej zdjęcia zatarasowanego przejścia trafiały do naszego cyklu „Mistrzowie parkowania”.

– W związku ze zgłoszeniem dotyczącym zastawiania chodnika na ul. Gdyńskiej informuję, że w okresie trzech miesięcy poprzedzających zgłoszenie strażnicy rejonowi przeprowadzili 4 interwencje w przedmiocie zgłoszenia. Po wpłynięciu zawiadomienia o występowaniu naruszenia przepisów ruchu drogowego na wskazanym chodniku przy ul. Gdyńskiej strażnik rejonowy zintensyfikował działania i przeprowadził 8 kontroli ujawniając 4 wykroczenia związane z naruszeniem przepisu z art. 97 Kodeksu wykroczeń w związku z art. 47 Kodeksu drogowego. Po zdiagnozowaniu zagrożenia została sporządzona karta kontroli, na której strażnicy rejonowi będą odnotowywać przeprowadzane kontrole – odpowiada na interwencje Jacek Budziszewski ze świdnickiej Straży Miejskiej.

Artykuł 47 prawa o ruchu drogowym jasno i klarownie określa zasady parkowania na chodnikach:

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2, zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

Za złamanie tych zasad grozi mandat w wysokości 100 złotych. Do podejmowania interwencji uprawnieni sa strażnicy miejscy i policjanci. Bezpłatne numery alarmowe: 986 i 997.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]