Strona główna Sport Inne Trwa nabór na nową kadencję Rady Sportu w Świdnicy

Trwa nabór na nową kadencję Rady Sportu w Świdnicy

0

Upłynęła trzyletnia kadencja Rady Sportu w Świdnicy, która powołana została jako ciało opiniodawczo-doradcze w sprawach z zakresu kultury fizycznej. Obecnie trwa nabór nowych jej członków.

Spośród organizacji sportowych działających na terenie miasta każda może zgłosić jednego kandydata. Ostatecznego wyboru dziewięcioosobowego jej składu dokona prezydent miasta, po czym rada ze swego grona wybierze przewodniczącego. – Do współpracy zapraszamy osoby, które od lat są związane ze świdnickim sportem i to z różnych dyscyplin. Chcemy bazować na ich doświadczeniu i wiedzy przy planowaniu działań w zakresie rozwoju sportu w mieście – mówi Beata Moskal- Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Ma to być zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym. Jego członkowie będą pełnić swoje funkcje społecznie. Do zadań rady należeć będzie w szczególności opiniowanie strategii rozwoju Świdnicy w zakresie kultury fizycznej, budżetu miasta w części dotyczącej sportu, projektowanie programów rozwoju bazy sportowej, uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej, tworzenie wniosków dotyczących przyznania stypendiów, nagród i wyróżnień zawodnikom i trenerom ze stowarzyszeń sportowych. Z radą konsultowane będą plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w mieście.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 listopada. Tu możesz pobrać: Arkusz zgłoszeniowy