Strona główna Wydarzenia Dobromierz III kadencja Młodzieżowej Rady z Dobromierza rozpoczęta

III kadencja Młodzieżowej Rady z Dobromierza rozpoczęta

0

14 listopada w Sali Ślubów Urzędu Gminy Dobromierz odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Wójt Jerzy Ulbin i przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Luks wręczyli radnym zaświadczenia o wyborze.

Radni złożyli uroczyste ślubowanie, które przeprowadził Michał Sadowski – radny i opiekun Młodzieżowej Rady. Przewodniczącą MRG w III kadencji została Martyna Dziura, wiceprzewodniczącymi: Wiktoria Żur i Bartosz Abramowicz, a sekretarzem Patrycja Rakowska.

Młodzieżowa Rada Gminy będzie m.in. reprezentować swoich wyborców wobec władz i administracji szkolnej, inicjować działania dotyczące życia młodzieży w gminie, nawiązywać współpracę z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych jednostek samorządu terytorialnego, organizować imprezy kulturalne, sportowe i wspierać inne rodzaje aktywności młodzieży, koordynować i inspirować inicjatywy młodych ludzi, nagłaśniać i zgłaszać sprawy do odpowiednich organów lub wysuwać własne inicjatywy pomocy w przypadku łamania praw ucznia oraz młodego obywatela.

/UG Dobromierz, opr. mn/