Strona główna Wydarzenia Świdnica Szkolili z zasad bezpieczeństwa

Szkolili z zasad bezpieczeństwa

0

W ramach realizowanej przez Służbę Więzienną kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”, funkcjonariusze Aresztu Śledczego Świdnicy zorganizowali szkolenie dla pracowników zatrudnionych w instytucjach podległych starostwu powiatowemu w Świdnicy.

Szkoleniem objęto grupę 24 pracowników z jednostek starostwa, wśród których większość stanowili pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Szkolenie przeprowadzone w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych składało się z dwóch modułów.  Sekcję teoretyczną rozpoczął kpt. Bartłomiej Perlak, który zapoznał uczestników z zadaniami i celami statutowymi Służby Więziennej posługując się przykładem Aresztu Śledczego w Świdnicy. Psycholog Aresztu Śledczego we Wrocławiu por. Kamila Ziobrowska przeprowadziła warsztaty panelowe, podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym oraz roszczeniowym klientem. Istotne były również ćwiczenia z zakresu sposobu prowadzenia rozmowy i zachowania się w sytuacji zetknięcia się z agresją ze strony klienta. Radca prawny wrocławskiego aresztu zapoznał uczestników z zagadnieniami na temat szczególnej ochrony prawnej, jakiej podlegają funkcjonariusze publiczni z tytułu wykonywania swojego zawodu.

Drugą częścią szkolenia był moduł praktyczny, który przeprowadzili funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu. Uczestnicy poznali podstawowe zasady z zakresu technik samoobrony. Co niezwykle cenne, każdy z uczestników miał możliwość osobistego przećwiczenia chwytów i technik pod okiem fachowców. Natomiast zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przedstawił doświadczony, wieloletni ratownik medyczny – st. chor. Wojciech Dziuba na co dzień zastępca kierownika ochrony w jednej z największych jednostek penitencjarnych w Polsce – Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej pracujący przez cały czas w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Bezpieczni w służbie i w pracy”, dzielą się swoimi doświadczeniami oraz przekazują zdobyte umiejętności podczas szkolenia przedstawicielom szeroko rozumianej administracji publicznej, którzy również w swojej pracy mają kontakt z trudnym petentem.

Praca z trudnym, roszczeniowym klientem, który stosuje agresję werbalną i fizyczną stanowi zagrożenie dla osób jest codziennością, która towarzyszy wykonywaniu zadań przez funkcjonariuszy, spotykających się na co dzień z takimi zachowaniami. Funkcjonariusze posiadający zatem bez wątpienia bardzo bogate doświadczenie w takiej pracy dzielą się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi, aby w ten sposób pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki.

Tekst: kpt. Bartłomiej Perlak
Zdjęcia: szer. Weronika Chmielewska
opr. red.