Strona główna 0_Slider Pociągiem do Jedliny-Zdrój i w Góry Sowie. Można ruszać z remontem linii

Pociągiem do Jedliny-Zdrój i w Góry Sowie. Można ruszać z remontem linii

21

Za dwa lata koleją przejedziemy górską trasę ze Świdnicy do Jedliny Zdroju. Mieszkańcy m.in. Bystrzycy, Lubachowa, Zagórza Śląskiego, Jugowic wsiądą do pociągów z nowych przystanków. Turyści szybko dojadą w rejon Gór Sowich i rzeki Bystrzycy – zapowiada Mirosław Siemieniec ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Właśnie podpisano umowę na przebudowę linii Świdnica-Jedlina Zdrój. Inwestycja pochłonie 110 mln złotych.

Otwarcie trasy ze Świdnicy do Jedliny Zdroju zapewni dogodny i bezpieczny dojazd koleją do atrakcyjnych turystycznie terenów w rejonie Gór Sowich i Wałbrzyskich. Poprawi się system komunikacji w aglomeracji wałbrzyskiej. Możliwe będzie odciążenie dróg kołowych w regionie i poprawia stanu bezpieczeństwa – tłumaczy rzecznik PKP PLK.

Jednotorowa linia ze Świdnicy do Jedliny Zdroju ma charakter górski. Na odcinku 22 kilometrów wznosi się o ponad 200 metrów. Są liczne zakręty i jazda wiaduktami. – Odbudowa linii obejmuje nie tylko tory i odtworzenie systemu odwodnienia. Dużym wyzwaniem będzie przygotowanie ponad 110 obiektów inżynieryjnych, w tym 5 znacznych wiaduktów o długości 50-150 m. W ramach prac przewidziano budowę nowych urządzeń sterowania ruchem pociągów – wyjaśnia Siemieniec.

Z wygodnych peronów w podróż przez góry
W ramach inwestycji odtworzonych zostanie 5 przystanków. Powstaną dwa nowe: Burkatów i Jedlina Centrum. Oprócz przebudowy peronów, zostaną one wyposażone w wiaty i ławki. Po pracach, zakładana prędkość szynobusów, w zależności od układu linii, wyniesie od 50 do 80 km/h.

Atrakcyjność trasy Świdnica – Jedlina Zdrój ma się dodatkowo zwiększyć po zakończeniu rewitalizacji linii Wrocław – Świdnica przez Sobótkę. Dzięki temu powstanie bezpośrednie połączenia kolejowe z Wrocławia do miejscowości położonych w sąsiedztwie nie tylko masywu Ślęży, ale i Gór Sowich.

Wykonawcą umowy: „Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice – Jedlina Zdrój” jest Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” Sp. z o.o. Wartość umowy 109 mln 995 tys. złotych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Koniec prac zaplanowano na listopad 2020 roku.

/PKP PLK, opr. mn/