Strona główna 0_Slider Miasto przejmie rondo i zasadzi kwiatki za 67 tysięcy

Miasto przejmie rondo i zasadzi kwiatki za 67 tysięcy

63

Prezydent Beata Moskal-Słaniewska zwróciła się do świdnickich radnych o wyrażenie zgody na tymczasowe przejęcie przez miasto ronda znajdującego się u zbiegu ulic Zamenhofa, Emilii Plater i Ceglanej. Ma tam zostać nasadzona zieleń.  Jeszcze rok temu, po doniesieniu złożonym także przez Beatę Moskal-Słaniewską, prokuratura prowadziła śledztwo w sprawie budowy ronda przy sporym, finansowym współudziale miasta.

Gmina Miasto Świdnica przywiązuje wielką wagę do wizerunku Miasta, a tym samym do jego estetyki. Dlatego od kilku lat podejmowane są prace polegające m. in. na rewitalizacji parków, odtwarzaniu skwerów, a także zagospodarowywaniu zielenią pasów drogowych. Droga krajowa nr 35 jest główną arterią komunikacyjną miasta, przez którą każdego dnia przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów. Z uwagi na to uznajemy, że zagospodarowanie ronda zlokalizowanego na wjeździe do Świdnicy nie powinno odbiegać od przyjętych standardów – tłumaczy Maciej Gleba, dyrektor wydziału dróg i infrastruktury miejskiej w świdnickim magistracie.

Stąd wniosek o przejęcie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ograniczonego zarządzania rondem znajdującym się w ciągu krajowej „trzydziestki piątki”, na czas realizacji prac przy zagospodarowaniu tamtejszej wysepki. Jak wyjaśnia dyrektor Gleba, w kwocie 67 tys. złotych zamkną się prace związane ze sporządzeniem projektu zieleni na rondzie, wykonaniem robót wynikających z projektu oraz 3-letnie bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni.

W przeszłości sprawą ronda, powstałego w ramach przebudowy układu drogowego u zbiegu Zamenhofa, Plater i Ceglanej, zajmowała się prokuratura. Stało się tak po skierowaniu przez prezydent Świdnicy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez jej poprzednika, Wojciecha Murdzka. Sprawa dotyczyła sprzedaży gruntów pod obecny hipermarket Kaufland, a także budowy wyjazdu z marketu na drogę krajową nr 35 oraz właśnie przebudowy skrzyżowania.

Przy sprzedaży działki gruntu, stanowiącej majątek Miasta Gminy Świdnica mogło dojść do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez członków byłego zarządu Miasta Gminy Świdnica, w tym Prezydenta. W szczególności owe nieprawidłowości dotyczą: 1/ sprzedaży działki gruntu po cenie znacznie zaniżonej względem jej rzeczywistej wartości rynkowej, 2/ wydatkowanie przez Miasto Gminę Świdnica kwoty 1.723.569,31 złotych na inwestycję obejmującą przebudowę układu komunikacyjnego drogi krajowej nr 35 z ulicą Marii Curie-Skłodowskiej w Świdnicy, Emilii Plater i Ceglanej, która to inwestycja umożliwia wjazd do marketu Kaufland i jako taka powinna być finansowana przede wszystkim ze środków tego marketu a nie Miasta Gminy Świdnica – stwierdzono w zawiadomieniu z listopada 2016 roku. Śledztwem zajęła się Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie. Po ponad 10 miesiącach śledztwo zostało umorzone. Od tej decyzji Beata Moskal-Słaniewska się nie odwoływała.

Michał Nadolski
[email protected]

fot. Artur Ciachowski