Strona główna 0_Slider Władze miasta biorą kolejny kredyt. Długi Świdnicy sięgną 127 milionów

Władze miasta biorą kolejny kredyt. Długi Świdnicy sięgną 127 milionów

70

Świdniccy urzędnicy chcą pożyczyć prawie 24 mln złotych na sfinansowanie dziury budżetowej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt będzie spłacany do końca 2033 roku. Przewiduje się, że zadłużenie Świdnicy na koniec 2018 roku wyniesie nieco ponad 127 mln złotych.

5 września świdniccy urzędnicy ogłosili przetarg na „udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 23 867 206 złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. Kredyt ma zostać spłacony do dnia 25 grudnia 2033 roku.

Zgodnie z przyjętą w grudniu 2017 roku uchwałą budżetową na rok 2018, zaplanowano dochody w kwocie nieco ponad 252 mln złotych oraz wydatki w wysokości blisko 271 mln złotych. Tym samym tegoroczny deficyt ma wynieść niemal 19 milionów złotych. – Z przedłożonej uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy (…) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Świdnica, zawierającej prognozę kwoty długu i jego spłaty wynika, iż przewidywana na koniec 2018 roku kwota długu wyniesie 127 054 360 złotych, co stanowi 50,41% prognozowanych dochodów roku budżetowego – stwierdzono w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego. Wskazano przy tym, że nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom zadłużenia samorządu.

Dla porównania, zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok – ostatniego budżetu przygotowanego za kadencji Wojciecha Murdzka, dochody wyniosły blisko 182 mln złotych, wydatki – prawie 185 mln złotych, zaś budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości około 2 mln 782 tys. złotych. Zadłużenie miasta na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 67 679 533 złotych.

***

W czerwcu 2018 roku ministerstwo finansów przygotowało raport dotyczący poziomu zadłużenia samorządów na koniec 2017 roku. Na podstawie zebranych danych podliczono, jak dług poszczególnych gmin przedstawia się w odniesieniu do liczby mieszkańców. Spośród 2478 gmin Świdnica zajęła 248. miejsce z zadłużeniem w wysokości ponad 106 mln złotych. W przypadku, gdyby spłata samorządowego długu spadła na barki mieszkańców, każdy świdniczanin musiałby zapłacić 1 832 złotych.

Michał Nadolski
[email protected]

Poprzedni artykułTeatr Komedia ze spektaklem „Trzy razy łóżko” w Świdnicy [ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU]
Następny artykułMaraton grozy [Rozstrzygnięcie konkursu]