Strona główna 0_Slider Miasto znów nałożyło karę na parafię katedralną

Miasto znów nałożyło karę na parafię katedralną

1

Nie ma końca historii drzew przy świdnickiej katedrze, które obumarły po źle przeprowadzonej korekcie korony. Po raz kolejny sprawa wróciła do urzędu miejskiego w Świdnicy i po raz kolejny nałożono karę. Można się spodziewać, że parafia również po raz kolejny odwoła się od tej decyzji.

W 2014 roku kilkudziesięcioletnie drzewa przy katedrze w Świdnicy zostały ogłowione – czyli doszczętnie pozbawione konarów i gałęzi. Ani samo wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, ani powód drastycznej przycinki nie spełniały wymogów, zapisanych w ustawie.  Dwa drzewa całkowicie obumarły. W sierpniu 2015 roku prezydent Świdnicy nałożyła na parafię 200 tysięcy złotych kary. Parafia odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, które przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

29 sierpnia 2016 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. 2016 poz.1354), na podstawie którego naliczone zostały kary dla parafii katedralnej w Świdnicy za źle przycięte drzewa. Po decyzji SKO ponownie wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie i wydano decyzję nakładającą na parafię karę w wysokości 36 tys. zł.

Był styczeń 2017 roku. Parafia znów się odwołała, urzędnicy znów się pochylili nad sprawą i nałożyli kolejna karę  w wysokości 20280 zł. Obniżka spowodowana była kolejną zmianą przepisów. Parafia znów się odwołała, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że działka, na której rosną drzewa, została wraz z katedrą wpisana na listę Pomników Historii. Urzędnicy przekazali więc sprawę do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatury w Wałbrzychu. Konserwator stwierdził jednak, że to nie jego kompetencją jest zajmowanie się drzewami przy katedrze i zwrócił akta do miasta.

Jak informuje Magdalena Dzwonkowska z UM w Świdnicy, po ponownym rozpatrzeniu sprawy wydana została kolejna decyzja, w której naliczono karę pieniężną za zniszczenie drzew w wysokości takiej, jak poprzednio (czyli ponad 20 tysięcy złotych, przyp. red.).

Martwe drzewa, niemal zupełnie pozbawione kory, nadal szpecą imponującą bryłę katedry.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]