Strona główna 0_Slider Drzewa w Parku Centralnym łamią się. Miasto wyjaśnia

Drzewa w Parku Centralnym łamią się. Miasto wyjaśnia

12

Na początku sierpnia na jedną z alejek rewitalizowanego Parku Centralnego w Świdnicy runął potężny konar robinii akacjowej. Dokładnie rok wcześniej na świeżo odnowiony potok upadło całe drzewo. Do zdarzeń doszło mimo przeprowadzonych za ponad 200 tysięcy prac pielęgnacyjnych i wycinki. Czy spacerowicze będą bezpieczni?

Rewitalizacja według nowego planu rozpoczęła się wczesną wiosną 2017 roku. Na początek wycięto 200 drzew i niemal wszystkie krzewy. Jak zapewniała wówczas rzeczniczka urzędu miejskiego Magdalena Dzwonkowska, większość usuwano ze względu na ich bardzo zły stan, a około 30 – z powodów kompozycyjnych. Mimo tak dużej wycinki nie udało się wskazać wszystkich stwarzających zagrożenie okazów. Jedno z drzew latem 2017 roku przewróciło się na świeżo odremontowany potok Witoszówka, a kilkanaście dni temu runął konar robinii akacjowej na alejkę przy stawie. Z budżetu Świdnicy przeznaczono więc kolejne pieniądze na uzupełnienie wcześniejszych przeglądów dendrologicznych. Umowa, zawarta 31 lipca 2018, opiewa na ponad 13 tysięcy złotych.

Dlaczego, mimo takich nakładów, nie udało się wyeliminować wszystkich zagrażających ludziom drzew? Na pytania odpowiada Magdalena Dzwonkowska, rzeczniczka UM w Świdnicy:

“Podstawą oceny stanu fitosanitarnego drzew była inwentaryzacja dendrologiczna przeprowadzona na etapie przygotowania dokumentów aplikacyjnych o środki unijne na rewaloryzację parku Centralnego. Inwentaryzację zakończoną w grudniu 2015 roku           wykonał zespół projektowy pod kierunkiem mgr. inż. architektury krajobrazu Piotra Wakuły – autora koncepcji rewaloryzacji parku Centralnego.

Następnie wyłonione w ramach przetargu nieograniczonego Biuro Projektowe Archiprojekt z Lubina opracowało projekt rewaloryzacji parku Centralnego, którego jednym z elementów było m.in. wskazanie drzew do usunięcia oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Wskazania projektowe stanowiły podstawę do sporządzenia wniosku do Starosty Powiatowego, który w oparciu o złożony wniosek i ocenę branżowych służb Starostwa, wydał pozytywną decyzję na usunięcie wnioskowanych drzew.

Odpowiadając na informację dot. odłamanego konaru robinii informuję, że pomimo przeprowadzonej w 2017 roku wycinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych w parku Centralnym rośnie ponad 1000 drzew, które narażone są m.in. na występujące w różnych okresach ekstremalne warunki atmosferyczne. Przypominam, że w październiku i listopadzie ubiegłego roku Polskę, w tym Świdnicę, nawiedziły orkany „Grzegorz” i ‘Ksawery” i pomimo wielu szkód w drzewostanie, które miały miejsce na terenie miasta, w parku Centralnym nie stwierdzono upadków drzew. Potwierdzałoby to należyte wykonanie prac, o których mowa w pierwszej części odpowiedzi . Natomiast uszkodzenia wystąpiły w koronach drzew, w których wyłamane lub uszkodzone zostało wiele konarów i gałęzi. Ponadto, trwająca wiele miesięcy susza oraz również poprzednie suche lata, powodują znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Efektem tego zjawiska jest coraz powszechniejsze zasychanie koron wieloletnich drzew. Wskazane czynniki istotnie przyczyniają się do powstawania zagrożeń, w tym mogących doprowadzić do nagłej i niekontrolowanej utraty statyki całych drzew lub jak to miało miejsce w przypadku robinii do odłamania się dużego konaru.

Z uwagi na coraz słabszy stan zdrowotny wielu drzew podejmowane są działania mające na celu uniknięcie lub zminimalizowanie zagrożeń wynikających z powyższego. W ramach tych działań w lipcu br. opracowana została dla Parku Centralnego dokumentacja wskazująca na zagrożenia występujące ze strony uszkodzonych lub chorych drzew. Wśród drzew wskazanych do zabiegów pielęgnacyjnych uwzględniona była również robinia, z której odłamał się konar.

Dążąc do zapewnienia mieszkańcom jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, w ramach prowadzonej rewitalizacji Parku Centralnego, niezbędne zabiegi pielęgnacyjne drzew zostaną wykonane jeszcze przed zakończeniem realizowanej inwestycji. W ramach tych czynności uwzględnione zostanie również skrócenie lub usunięcie gałęzi, które mogą kolidować z oświetleniem.

Informuję ponadto, że usuwanie posuszu z koron drzew szczególnie w okolicy alejek jest realizowane również w innych parkach. Przypominam, że ostrożność jest zalecana wszystkim użytkownikom parków szczególnie w trakcie burz, porywistych wiatrów lub innych nagłych zjawisk atmosferycznych.”

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]