Strona główna 0_Slider Bezrobocie coraz niższe. Na koniec 2017 roku w Świdnicy tylko 3,5%

Bezrobocie coraz niższe. Na koniec 2017 roku w Świdnicy tylko 3,5%

11

Spada bezrobocie w kraju i w regionie. Według najnowszych danych stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim sięgnęła poziomu 5,2%. Nie inaczej wygląda sytuacja w Świdnicy, gdzie pod koniec czerwca zarejestrowanych było 1 063 bezrobotnych.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2017 roku liczba osób pozostających bez pracy wynosiła 1 198, z czego 551 stanowili mężczyźni, a 647 – kobiety. Tym samym stopa bezrobocia w mieście sięgnęła 3,5% i jest najniższa od lat. Na podstawie danych udostępnionych przez GUS można prześledzić, jak kształtowała się od 2003 roku, gdy wynosiła 16,2%. W kolejnych latach stopa bezrobocia zmieniała się następująco: 2004 – 14,1%, 2005 – 12,3%, 2006 – 10,1%, 2007 – 5,5%, 2008 – 5,1%, 2009 – 6,7%, 2010 – 6,1%, 2011 – 5,6%, 2012 – 7,4%, 2013 – 6,9%, 2014 – 5,4%, 2015 – 4,8%, 2016 – 4,3%.

Statystycznie najwięcej bezrobotnych jest wśród grup osób, które bezrobotne pozostają 1-3 miesiące, są w wieku 25-34 lata, o wykształceniu gimnazjalnym i niżej oraz posiadające 1-5 letni staż pracy. Udział kobiet w bezrobotnych ogółem wynosi mniej niż 54%. Kobiety stanowią największy udział procentowy następujących grup zawodowych: pozostających bez pracy 3-6 miesięcy, będące w wieku 25-34 lata oraz posiadające wykształcenie wyższe – wyliczają miejscy urzędnicy, którzy przygotowali najnowszy raport o stanie bezrobocia i jego przeciwdziałaniu w Świdnicy w 2017 roku.

Jak dodają, w rankingu zawodów i specjalności w końcu 2017 roku najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w następujących zawodach: sprzedawca – 130 osób, bez zawodu – 104 osoby, pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle – 75 osób, technik prac biurowych – 64 osoby, ślusarz – 38 osób, pomocniczy robotnik budowlany – 29 osób, monter elektrycznych przyrządów pomiarowych – 29 osób.

Najnowsze dane z półrocza 2018 roku pokazują dalszy spadek bezrobocia, na który wpływ mają prace sezonowe. Na koniec czerwca zarejestrowanych było 1 063 bezrobotnych, z czego 584 stanowiły kobiety, zaś 479 – mężczyźni. Według danych GUS bez pracy pozostawało 84 osób w wieku do 25 lat, 192 do 30 roku życia, 377 – powyżej 50 roku życia.

Michał Nadolski
[email protected]