Strona główna 0_Slider Trzeci przetarg na budowę kładek w Parku Centralnym. Termin zakończenia prac coraz...

Trzeci przetarg na budowę kładek w Parku Centralnym. Termin zakończenia prac coraz bliżej

5

Już dwukrotnie miejscy urzędnicy unieważniali zamówienia na budowę trzech kładek dla pieszych na terenie Parku Centralnego: nad potokiem Witoszówka i kanałem Młynówka. Czy uda się rozstrzygnąć przetarg za trzecim razem?

Rewitalizacja zaniedbanego terenu o powierzchni ponad 12 hektarów ruszyła w marcu ubiegłego roku. Przywrócenie dawnego wyglądu parku wymaga wykonania prac na sporą skalę i ogromnych nakładów. Według rzecznik świdnickiego magistratu, szacowany koszt rewitalizacji Parku Centralnego ma wynieść około 11 mln złotych. Ostatnie prace w parku powinny zakończyć się pod koniec września.

Rewitalizacja etapami
Zanim to jednak nastąpi mieszkańcy muszą się liczyć z faktem, że jeszcze przez kilka miesięcy park będzie przypominał wielki plac budowy. Do tej pory w ramach rewitalizacji dokonano m.in. oczyszczenia koryta Witoszówki, wycinki części drzew i krzewów, a także zajęto się budową fontanny centralnej i dwóch fontann pływających. W lipcu urzędnicy odebrali wyremontowane schody prowadzące do dawnego cmentarza św. Mikołaja, odbudowane schody rozarium i nowo wybudowaną altankę. Roboty te miały się pierwotnie zakończyć 31 marca 2018 roku.

Z kolei do 15 czerwca budowlańcy mieli czas na ukończenie ścieżek pieszych i trasy rowerowej, do 31 lipca powinny się zakończyć wszystkie prace przy instalacjach elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych na terenie parku. Także do końca lipca zakończyć ma się budowa budynku toalety, bram wejściowych do parku i czterech pergoli. Natomiast do 31 sierpnia gotowe mają być nowe nasadzenia zieleni oraz zamontowane powinny być ławki, śmietniki i inne elementy tzw. małej architektury.

Do trzech razy sztuka?
Park nie będzie jednak kompletny bez ukończenia budowy pieszych przepraw przez Witoszówkę i Młynówkę. Do pierwszego przetargu na budowę kładek stanęły dwie firmy zainteresowane wykonaniem prac, jednak ich oferty okazały się droższe od urzędniczego kosztorysu. W miejskim budżecie zarezerwowano na ten cel 560 tys. złotych. Jedna ze złożonych ofert opiewała na ponad 724 tysiące, natomiast druga na blisko 1 mln 393 tys. złotych.

Brakiem rozstrzygnięcia zakończył się także drugi przetarg. Jedyna złożona oferta, opiewająca na 615 tys. złotych, także okazała się zbyt droga dla miasta. Jednak nie to było powodem unieważnienia tego postępowania. Tym razem urzędnicy wskazali, że zainteresowany budową Zakład Budownictwa Komunikacyjnego PAJTOR nie wpłacił wymaganego wadium w terminie.

Złożona przez Wykonawcę oferta nie została zabezpieczona kwotą 5000 zł przed upływem terminu składania ofert, tj. przed 28 czerwca 2018 roku, przed godz. 9:00. Powyżej wskazana kwota wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego (…) w dniu 28 czerwca 2018 roku, o godzinie 11:39:08 – czyli po upływie terminu składania ofert. Reasumując wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy – stwierdzono w uzasadnieniu unieważnienia przetargu, podpisanym przez prezydent Beatę Moskal-Słaniewską oraz dyrektor wydziału zamówień publicznych i przetargów, Joannę Salus-Komorowską.

O tym, czy rozstrzygnięcie przyniesie trzeci przetarg na budowę kładek okaże się 25 lipca. Wtedy właśnie mija termin składania ofert. Jeżeli tym razem uda się wybrać wykonawcę, będzie on miał czas do 25 września na zakończenie prac budowlanych.

Michał Nadolski
[email protected]
fot. Dariusz Nowaczyński