Strona główna Wydarzenia Świebodzice Pomóż zaplanować świebodzickie inwestycje

Pomóż zaplanować świebodzickie inwestycje

0

Już po raz piąty burmistrz Bogdan Kożuchowicz zaprasza świebodziczan do współtworzenia planu inwestycji w mieście. W ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok można zgłaszać propozycje zadań do wykonania za pośrednictwem specjalnego formularza, dostępnego na stronie internetowej miasta.

Pierwszy etap, czyli zgłaszanie wniosków potrwa do 14 września. Propozycje można przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub wrzucając kartkę do oznaczonej urny, która znajduje się na parterze ratusza.

Po zakończeniu naboru wniosków, w drugiej fazie, zgłoszone propozycje zostaną przekazane do rozpatrzenia odpowiednim wydziałom Urzędu Miejskiego, które ocenią stopień ich zaawansowania, a także nakłady finansowe potrzebne do ich realizacji. Propozycje, które zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i finansowym będą wpisane do budżetu na 2019 rok. Listę zatwierdzonych zadań zostanie ogłoszona pod koniec roku.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej Świebodzic, w zakładce Budżet partycypacyjny.

***

Zadania zgłoszone przez świebodziczan do realizacji w 2018 roku są już częściowo zrealizowane lub w trakcie. Spośród zrealizowanych inwestycji można wymienić m. in. budowę dróg i chodników na ul. Zamkowej, czy przebudowę kanalizacji w obrębie ulicy Wałbrzyskiej, a także pomoc rzeczową dla szczepu IMAGO przy budowie nowej harcówki. W trakcie jest duża modernizacja nawierzchni ulicy Świerkowej (II etap), trwają także ostatnie uzgodnienia na zadania związane doświetleniem kolejnych pięciu przejść dla pieszych – to także zgłaszali mieszkańcy do budżetu obywatelskiego na 2018 rok. Gotowa jest dokumentacja na remont podwórka ul. Świdnicka 15-17, we wrześniu zostanie zamontowany próg zwalniający w Cierniach zgodnie z sugestią mieszkańców.

Dziękuję za coroczne zgłoszenia i zapraszam do współtworzenia budżetu na przyszły rok. Państwa wskazówki, potrzeby, są dla mnie bardzo ważne, bo przecież na tym polega udział obywateli w planowaniu rozwoju naszego miasta – podkreśla burmistrz Bogdan Kożuchowicz.

Niemal wszystkie zadania, zgłoszone po raz pierwszy przez mieszkańców do budżetu na 2016 rok, zostały zrealizowane. Podobnie, jeśli chodzi o zadania związane z remontem nawierzchni dróg i chodników i poprawą infrastruktury, zgłoszone do budżetu obywatelskiego w 2017 roku – m. in. remont chodnika i nawierzchni ul. Spokojnej i Zwycięstwa (dojście do przedszkola), remont chodnika na Parkowej, Mikulicza, odcinek przy placu zabaw na Granicznej, utwardzenie wjazdu na posesję Świdnicka 46-48, Remont Mieszka I, nowe oświetlenie na ul. Rekreacyjnej, i wiele innych.

/UM Świebodzice, opr. mn/