Strona główna 0_Slider Miejski przetarg w prokuraturze

Miejski przetarg w prokuraturze

0

Świdnicka Prokuratura Rejonowa sprawdza, czy urzędnicy nie nadużyli swoich uprawnień, unieważniając rozstrzygnięcie przetargu w sprawie sprzedaży nieruchomości. Zawiadomienie złożył zwycięzca postępowania.

Sprawa dotyczy sprzedaży nieruchomości rolnej w gminie Jaworzyna Śląska W lipcu 2017 roku ogłoszono przetarg na działkę o powierzchni 1,4 hektara w Milikowicach. Cenę wywoławczą gmina ustaliła na 57 tysięcy. Znalazł się chętny na zakup nieruchomości, przetarg wygrał, ale w listopadzie postępowanie zostało przez burmistrza unieważnione. W dokumencie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej Grzegorz Grzegorzewicz wyjaśniał: “z powodu nazbyt ogólnie przedstawionych zasad skorzystania z prawa pierwokupu przysługującego dzierżawcy, co wywołało u niego przekonanie, że takie prawo mu przysługuje wobec czego nie przystąpił on do licytacji. Ponieważ przetarg wygrała osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym i nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 dzierżawcy zbywanej nieruchomości nie przysługuje prawo pierwokupu w myśl art. 3 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm./. Czynności związane ze zbyciem nieruchomości zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Jak informuje prokurator rejonowy Marek Rusin, postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Na polecenie prokuratury policja zabezpieczyła dokumenty papierowe i elektroniczne, dotyczące przetargu. Postępowanie jest w toku.

Agnieszka Szymkiewicz
[email protected]