Strona główna 0_Slider Woda jak złoto. Od dzisiaj obowiązują nowe stawki

Woda jak złoto. Od dzisiaj obowiązują nowe stawki

9

Już w styczniu miały wzrosnąć ceny za wodę i odprowadzanie ścieków w Świdnicy. Taką decyzję podjęli radni. Podwyżki zostały wstrzymane z uwagi na wejście w życie przepisów, zgodnie z którymi regulatorem cen zostały Wody Polskie. Teraz nowe stawki doczekały się akceptacji. Co więcej, są wyższe niż ustalali radni, ponieważ muszą uwzględnić półroczną “zaległość”, w czasie której obowiązywały stare ceny.

Radni o zmianie cen wody zadecydowali 24 listopada 2017 roku. Mimo że uchwała została podjęta zgodnie z prawem, nie zakwestionował jej ani nie unieważnił wojewoda, zapisy pozostały martwe. Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie zdecydowało się na stosowanie taryf przyjętych przez radę.

Sztab prawników z Izby Wodociągi Polskie podniósł istotną kwestię stosowania nowo przyjętych taryf. Twierdzą oni na podstawie analizy przepisów prawa, że stosowanie uchwalonych w końcówce roku taryf może spotkać się z zarzutem zawyżania cen ze strony regulatora czyli Wód Polskich, zawyżania rozumianego w oderwaniu od ekonomicznych analiz, jako wyłączny fakt podniesienia cen. Choćby o jeden grosz. A taki zarzut zagrożony jest sankcją karną w wysokości 15% rocznych przychodów przedsiębiorstwa, co w przypadku świdnickiej spółki mogłoby wynieść 3,8 mln złotych. W nowej ustawie nie zastosowano żadnej sankcji za zaniżanie cen, zatem wniosek dla zarządu ŚPWiK mógł być tylko jeden – tłumaczył rzecznik spółek miejskich, Witold Tomkiewicz.

Przedsiębiorstwo oszacowało, że przy zastosowaniu taryf z ubiegłego roku wpływy do kasy będą o około 300 tys. złotych niższe, co – jak podkreśla rzecznik, jest mniejszą stratą niż blisko 4 mln złotych kary, która mogłaby grozić za niestosowanie się do zapisów ustawy.

5 czerwca Państwowe Gospodarstwo “Wody Polskie” zatwierdziło nową taryfę opłat za wodę i ścieki dla Świdnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. – Nowe ceny wchodzą w życie w dniu 13 czerwca i mogą obowiązywać przez 36 miesięcy – wyjaśnia Tomkiewicz. Dotychczas za 1 m3 wody mieszkańcy płacili 3,68 zł brutto. Po wejściu w życie nowego taryfikatora obowiązuje stawka 3,95 zł/1m3. W przypadku odprowadzania ścieków cena wzrosła z poziomu 5,09 zł do 5,19 zł/m3.

Cena wody i ścieków w przyjętej przez Wody Polskie taryfie ŚPWiK jest wyższa od tej jaka obowiązywać miała od stycznia 2018, ale tylko dlatego, że uwzględnia 6 miesięcy wpływów ze sprzedaży wody według cen z 2017 roku, w czasie gdy trwał proces konstrukcji i weryfikacji nowej taryfy na warunkach nowej ustawy Prawo Wodne – dodaje Tomkiewicz.

Z obowiązującymi taryfami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków można się zapoznać na stronie internetowej ŚPWiK.

Michał Nadolski
[email protected]