Strona główna 0_Slider Takich zmian chcą mieszkańcy. Które zwyciężą w budżecie obywatelskim?

Takich zmian chcą mieszkańcy. Które zwyciężą w budżecie obywatelskim?

8

Od 18 do 30 czerwca świdniczanie będą mogli oddać głos w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Możliwy będzie wybór jednego zadania dzielnicowego. Te, które zyskają największe poparcie, zostaną zrealizowane.

W ramach Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego powstał m.in. kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 2

Lista propozycji zadań z podziałem na poszczególne dzielnice przedstawia się następująco:

Dzielnica Centrum- 288 000,00 zł

 1. Monitoring przejścia nad łącznikiem do budynku przy ul. Siostrzanej 1-25 – 40 000,00 zł
 2. Zagospodarowanie bulwaru nad rzeką Bystrzycą – 150 000,00 zł
 3. Remont chodnika i jezdni przy ul. Piekarskiej wraz z korekcją drzew – 150 000,00 zł
 4. Miejskie Szachy – 175 000,00 zł
 5. Świdnicki Festiwal Rękodzieła – 12 000,00 zł
 6. Ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 105 w Świdnicy – 250 000,00zł
 7. Parking na rowery przy Centrum Przesiadkowym – 60 000,00 zł
 8. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego – 288 000,00 zł

Dzielnica Śródmieście – 256 000,00 zł

 1. Remont placu zabaw w Przedszkolu nr 1 przy Pl. Św. Małgorzaty 15 – 150 000,00 zł
 2. Dziecięcy Świat- plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy – 222 000,00 zł
 3. Remont placu zabaw przy ul. Krętej z budową infrastruktury sportowo- rekreacyjnej – 230 000,00 zł
 4. Modernizacja terenu sportowego przy NSP Bliżej Dziecka – 256 000,00 zł
 5. Przebudowa chodników przy ul. Ks. Agnieszki – 70 000,00zł
 6. Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego – 100 000,00zł
 7. Budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Parkową i Wrocławską – 256 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych Południe – 160 000,00zł

 1. Wykonanie kreatywnego placu zabaw- strefa gier podwórkowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Marcinkowskiego 4-6 – 160 000,00 zł
 2. Street Workout – Parkour Park – 70 000,00 zł
 3. Remont chodników przy ul. Waryńskiego – 160 000,00 zł
 4. Outdoor fitness- siłownie zewnętrzne dla młodzieży, dorosłych i seniorów – 100 000,00 zł
 5. Ścianka wspinaczkowa w plenerze – 100 000,00 zł
 6. Integracyjno-kreatywny plac zabaw przy ul. Prądzyńskiego- dostosowany do osób niepełnosprawnych – 160 000,00 zł
 7. Remont zdegradowanych chodników miejskich na terenie dzielnicy – 160 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Młodych Północ- -224 000,00 zł

 1. Droga dojazdowa do garaży przy ul. Langiewicza – 224 000,00 zł
 2. Remont placu zabaw wraz z chodnikiem przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Świdnicy – 224 000,00 zł
 3. Remont zdegradowanych chodników miejskich na terenie dzielnicy – 224 000,00 zł
 4. Wykonanie siłowni zewnętrznej z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Słobódzkiego – 120 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Zawiszów- 144 000,00 zł

 1. Wykonanie zieleni o charakterze rekreacyjnym w okolicy „ Plastra Miodu” – 144 000,00 zł
 2. Remont chodników przy ul. Ks. Jadwigi Śl. 9-19 – 144 000,00 zł

Dzielnica Osiedle Zarzecze- 208 000,00 zł

 1. Remont chodnika przy ul. Okrężnej 34-74 – 208 000, 00zł
 2. Plac zabaw przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i Nadbrzeżnej – 60 000,00 zł
 3. Budowa monitoringu- ul. Nadbrzeżna – 30 000,00 zł
 4. Remont chodnika przy ul. Kopernika – 208 000,00 zł
 5. Remont chodnika przy ul. Jana Kilińskiego – 208 000,00 zł
 6. Zagospodarowanie, modernizacja terenu przy ul. P. Skargi 2-12 – 50 000,00 zł

Dzielnica Kolonia – 32 000 zł

 1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych – 32 000,00 zł
 2. Budowa zjazdu liniowego dla dzieci- tyrolka – 25 000,00zł
 3. Wyposażenie placu zabaw oraz utwardzenie dojścia do placu – 32 000,00 zł

Dzielnica Południowa – 96 000,00 zł

 1. Montaż oświetlenia tradycyjnego, bądź lamp solarnych lub hybrydowych na nieoświetlonym placu i drogi dojazdowej pomiędzy budynkami- Strzelińska 9,11-13,15-17,17-9,19-21, 23 – 40 000,00 zł
 2. Rewitalizacja skweru zielonego przy ul. Strzelińskiej 11-13, 17-21 – 50 000,00 zł
 3. Remont placu zabaw przy ul. Strzelińskiej (obok składu opału) – 70 000,00 zł
 4. Klub Seniora przy ul. Malinowej 2 w Świdnicy – 96 000,00 zł
 5. Wykonanie placu zabaw na skwerze przy ul. Westerplatte i Towarowej w Świdnicy – 96 000,00 zł

Dzielnica Zachodnia – 192 000,00 zł

 1. Remont chodników przy ul. Sarniej i Zwierzynieckiej – 192 000,00 zł
 2. Strefa sportowa- ul. Głowackiego, Armii Krajowej, Wałbrzyskiej – 192 000,00 zł
 3. Rozbudowa skateparku w Świdnicy – 192 000,00 zł
 4. Naprawa nawierzchni drogi i chodnika ul. Jesiennej – 192 000,00 zł
 5. Budowa parkingu dla użytkowników cmentarza parafialnego przy Al. Brzozowej – 192 000,00 zł
 6. Remont chodników przy ul. Fryderyka Chopina na odcinku od wjazdu z ul. Polna Droga do ul. Tadeusza Kościuszki – 192 000,00 zł
 7. Rewitalizacja skweru i przebudowa placu zabaw – 192 000,00 zł

Kto może głosować?
Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia.

Głosować będzie można w lokalach wyborczych przydzielonych do każdej z dzielnic. W takim przypadku należy wypełnić kartę do głosowania podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, wskazać popierany przez siebie jeden projekt z zadań dzielnicowych, a następnie tak wypełnioną kartę wrzucić do urny.

Głos będzie można także oddać przez internet, za pośrednictwem strony www.glosuj.swidnica.pl. Możliwość poparcia wybranego projektu będzie możliwa w dniach głosowania, od 18 do 30 czerwca.

Możliwe będzie także głosowanie korespondencyjne z użyciem karty do głosowania i koperty zwrotnej. Są one dostępne do pobrania w: Miejskiej Bibliotece Publicznej, Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, Wieży Ratuszowej, oraz w Referacie Organizacji Pozarządowych.

Wypełnioną kartę do głosowania należy odesłać na adres:

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Aktywności Obywatelskiej
Urząd Miejski w Świdnicy
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
z dopiskiem „ ŚBP 2018”.

Opłatę za głosowanie korespondencyjne ponosi Gmina Miasto Świdnica.

Gdzie będzie można oddać głos?
Wyznaczono następujące lokale wyborcze:

OKRĘG I – CENTRUM

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18, parter – pok. 104. Lokal czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-18:00.

Al. Niepodległości, Bohaterów Getta, Budowlana, Bokserska, Daleka, Długa, Dworcowa, Franciszkańska, Garbarska, Grodzka, Klasztorna, Kotlarska, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Lipowa, Łukowa, 8 Maja, Jana Matejki, Mennicka, Mieszka I, Miłego Dnia, Nauczycielska, Okrężna od nr 1 do nr 3 strona nieparzysta, Pańska, Piekarska, Pl. Michała Drzymały, Pl. Grunwaldzki, Pl. Św. Jana Pawła II, Pl. Ludowy, Pl. 1000-lecia Państwa Polskiego, Pl. Wojska Polskiego, Pl. Wolności, Kazimierza Pułaskiego, Równa, Różana, Rynek, Saperów od nr 24 do nr 30 strona parzysta oraz od nr 27 do nr 33 strona nieparzysta, Siostrzana, Sportowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców od nr 1 do nr 5 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, Stawki, Śląska od nr 1 do nr 37 strona nieparzysta, Środkowa, Świętokrzyska, Teatralna od nr 1 do nr 17 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 12 strona parzysta, Romualda Traugutta, Trybunalska, Wałbrzyska od nr 1 do nr 9 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 8 strona parzysta, Warszawska, Westerplatte od nr 1 do nr 39A strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 26 strona parzysta, Wewnętrzna, Wodna, Wrocławska od nr 2 do nr 44A strona parzysta oraz od nr 3 do nr 33 strona nieparzysta, Stanisława Wyspiańskiego, Zamkowa, Zaułek Kupiecki, Zygmuntowska.

OKRĘG II – ŚRÓDMIEŚCIE

Szkoła Podstawowa nr 105 przy ul. Saperów 27 a, sekretariat szkoły. Lokal czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Of. Oświęcimskich 30, sekretariat szkoły. Lokal czynny od poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-15:00.

Księżnej Agnieszki, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Basztowa, Boczna, Bolesława Chrobrego, Księcia Bolka Świdnickiego, Bracka, Czarna Droga, Esperantystów, Folwarczna, Gdyńska, Hetmańska, Husarska, Jagiellońska, Kanonierska, Kolejowa, Komunardów, Marii Konopnickiej, Kosynierów, Kościelna, Kręta, Letnia, Licznikowa, Waleriana Łukasińskiego od nr 2 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 1 do nr 33 strona nieparzysta, 1 Maja, Mała, Gustawa Morcinka, Muzealna, Ofiar Oświęcimskich od nr 1 do nr 35 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 42 strona parzysta, Pafalu, Parkowa, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Poznańska, Pl. Kombatantów, Pl. Pokoju, Pl. Św. Małgorzaty, Podchorążych, Przechodnia, Saperów od nr 1 do nr 25A strona nieparzysta oraz od nr 4 do nr 22 strona parzysta, Gen. Władysława Sikorskiego od nr 1 do nr 23 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 6 strona parzysta, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Szczęśliwa, Szpitalna, Teatralna od nr 14 do nr 40 strona parzysta oraz od nr 19 do nr 25 strona nieparzysta, Tenisowa, Lwa Tołstoja, Ułańska, Wałowa, Wesoła, Stefana Żeromskiego.

OKRĘG III – OSIEDLE MŁODYCH POŁUDNIE

Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy, ul. Marcinkowskiego 4-6, hol korytarza przy wejściu do szkoły. Lokal czynny od poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-15:00.

Ceglana, Jarosława Dąbrowskiego, Karola Marcinkowskiego, Pl. Józefa Piłsudskiego, Emilii Plater, Ignacego Prądzyńskiego od nr 43 do nr 163 strona nieparzysta, Jana Riedla, Józefa Longina Sowińskiego, Ludwika Waryńskiego, Walerego Wróblewskiego, Zamenhofa od nr 62 do nr 74 strona parzysta.

OKRĘG IV – OSIEDLE MŁODYCH PÓŁNOC

Szkoła Podstawowa nr 4, ul. M. Kozara- Słobódzkiego 21, korytarz na parterze. Lokal czynny od poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-15:00

Gen. Józefa Bema, Deszczowa, Gen. Jakuba Jasińskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Marii Kunic, Gen. Mariana Langiewicza, Ofiar Oświęcimskich od nr 44 do nr 46 strona parzysta, Podmiejska, Pogodna, Potokowa, Ignacego Prądzyńskiego od nr 1 do nr 41 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 4 strona parzysta, Gen. Władysława Sikorskiego od nr 27 do nr 67 strona nieparzysta oraz od nr 22 do nr 80 strona parzysta, Strzegomska, Jerzego Leonarda Webera, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zamenhofa od nr 1 do nr 55 strona nieparzysta oraz od nr 2 do nr 58 strona parzysta.

OKRĘG V – OSIEDLE ZAWISZÓW

Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1, Biblioteka Szkolna, sala nr 22. Lokal czynny od poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-15:00.

Al. Colgate, Gen. Władysława Andersa, Księdza Prałata Dionizego Barana, Księcia Bernarda, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Jana Długosza, Galla Anonima, Księcia Henryka Brodatego, Księcia Henryka Pobożnego, Księżnej Jadwigi Śląskiej, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Waleriana Łukasińskiego od nr 42 do nr 46 strona parzysta oraz od nr 43 do nr 49 strona nieparzysta, Karola Miarki, Juliana Ursyna Niemcewicza, Bogusza Stęczyńskiego, Władysława Hermana, Władysława Łokietka, Jana Wysockiego, Tadeusza Ząbka, Romana Zmorskiego.

OKRĘG VI – DZIELNICA KOLONIA

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 21, hol szkoły przy sekretariacie. Lokal czynny od poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-15:00.

Akacjowa, Bocheńska, Częstochowska, Fabryczna, Inżynierska, Jagienki, Komunalna, Krakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lwowska, Mazowiecka, Metalowców, Podolska, Przemysłowa od nr 1 do nr 43 strona nieparzysta oraz od n 2 do nr 8 strona parzysta, Mikołaja Reja, Szarych Szeregów, Wadowicka, Wileńska, Willowa, Stanisława Wokulskiego, Wołyńska, Zagłoby.

OKRĘG VII – OSIEDLE ZARZECZE

Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 21, hol szkoły przy sekretariacie. Lokal czynny od poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-15:00.

Dębowa, Francuska, Jodłowa, Jana Kilińskiego, Kliczkowska, Klonowa, Hugona Kołłątaja, Mikołaja Kopernika, Łączna, Nadbrzeżna, Ogrodowa, Okrężna od nr 5 do nr 63 strona nieparzysta oraz od nr 8 do nr 74 strona parzysta, Przemysłowa od nr 10 do nr 14 strona parzysta oraz od nr 45 do nr 49 strona nieparzysta, Robotnicza, Rolnicza, Rzeźnicza, Sienna, Piotra Skargi, Stalowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Wrocławska od nr 46 do nr 112 strona parzysta oraz od nr 35 do nr 97 strona nieparzysta.

OKRĘG VIII – DZIELNICA POŁUDNIOWA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – sekcja terenowa nr 3, ul. Westerplatte 47, pok. nr 7. Lokal czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00.

Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 5, ul. Kraszowicka 55. Lokal czynny od poniedziałku do piątku – w godz. 8:00-15:00.

Agrestowa, Al. Goplany, Bobrzańska, Bystrzycka, Chłopska, Chorwacka, Cicha, Czereśniowa, Czeska, Działkowa, Gajowa, Hodowlana, Izerska, Franciszka Jarzyny, Karkonoska, Kasztanowa, Kątna, Kraszowicka, Krótka, Lechicka, Łąkowa, Łużycka, Malinowa, Morelowa, Nad Tamą, Nasypowa, Poprzeczna, Przedwiośnie, Przelotowa, Przyjaźni, Pusta, Rzemieślnicza, Sadowa, Serbska, Składowa, Słoneczna, Słowiańska, Sowiogórska, Strzelińska, Sudecka, Śląska od nr 39 do nr 51 strona nieparzysta, Ślężańska, Torowa, Towarowa, Trzeboszańska, Wagonowa, Wąska, Westerplatte od nr 30 do nr 108 strona parzysta oraz od nr 47 do nr 99 strona nieparzysta, Wielecka, Wiosenna, Wiśniowa, Zacisze, Zakole, Zielona.

OKRĘG IX – DZIELNICA ZACHODNIA

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Armii Krajowej 49. Lokal czynny od poniedziałku do piątku- w godz. 8:00-15:00.

Al. Brzozowa, Armii Krajowej, Biberaska, Jana Boduena de Courtenay, Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, Władysława Broniewskiego, Fryderyka Chopina, Bronisława Czecha, Czwartaków, Gen. Augusta Emila Fieldorfa, Bartosza Głowackiego, Główna, Gen. Stefana Grota Roweckiego, Inwalidów Wojennych, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesienna, Jana Kochanowskiego, Oskara Kolberga, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszki, Ignacego Krasickiego, Ludwika Krzywickiego, Janusza Kusocińskiego, Krucza, Heleny Marusarzówny, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Legii Nadwiślańskiej, Cypriana Kamila Norwida, Leśna, Józefa Lompy, Tadeusza Michejdy, Miernicza, Modrzewiowa, Niecała, Ofiar Oświęcimskich od nr 37 do nr 49 strona nieparzysta, Gen. Leopolda Okulickiego, Ignacego Paderewskiego, Piaskowa, Piękna, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Wincentego Pola, Polna Droga, Adama Prażmowskiego, Rycerska, Sarnia, Marii Skłodowskiej-Curie, Słowicza, Sosnowa, Sowia, Sprzymierzeńców od nr 6 do nr 16 strona parzysta oraz od nr 7 do nr 9 strona nieparzysta, Feliksa Stamma, Stanisława Staszica, Sybiraków, Karola Szymanowskiego, Świerkowa, Świętojańska, Św. Brata Alberta, Gen. Michała Tokarzewskiego- Karaszewicza, Wałbrzyska od nr 10 do nr 60 strona parzysta oraz od nr 11 do nr 63 strona nieparzysta, Wilcza, Wrzosowa, Wschodnia, Zachodnia, Zwierzyniecka, Żwirki i Wigury,

Mieszkańcy (bez względu na rejonizację) mogą oddać głosy w ramach konsultacji społecznych także w:

 • Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, Biuro Obsługi Klienta, parter. Lokal czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 17:00.
 • Wieża Ratuszowa – parter. Lokal czynny od wtorku do niedzieli w godz. 10:00-18:00.

/UM Świdnica, opr. mn/

Poprzedni artykułJak usunąć cellulit do lata? Zapisz się na serię zabiegów endermologii i pożegnaj skórkę pomarańczową!
Następny artykułCzesi na świdnickim jarmarku