Strona główna Temat dnia Strefa Ekonomiczna o nowych zasadach inwestowania

Strefa Ekonomiczna o nowych zasadach inwestowania

0

Zgłoś swój udział na warsztaty dotyczące nowych zasad inwestowania w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Na szkoleniu omówione zostaną także instrumenty wspierające przedsiębiorców m.in. dotacje czy ulgi. Spotkanie dla małych, średnich i dużych firm z powiatu świdnickiego zaplanowano 25 kwietnia o godz. 10.00 w Hotelu i Restauracji ESPERANTO w Świdnicy.

Na warsztaty zaprasza Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” oraz partner Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa ze Świdnicy. Podczas spotkania zostaną przedstawione zasady wspierania nowych inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, w świetle projektów ustaw i rozporządzeń. Ponadto Sudecka Izba zaprezentuje instrumenty wspierające przedsiębiorców, w tym m.in. sposoby finansowania niektórych ich działań. Uczestnicy spotkania zapoznają się również z możliwościami wsparcia ze strony Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przedsiębiorcy zainteresowani spotkaniem proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia 23.04.2018 r. na adres: [email protected] lub telefonicznie 74 664 91 69.

Temat nowych zasad wparcia inwestycji w Polsce porusza w wywiadzie Maciej Badora, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

Nowa formuła funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce zakłada objęcie całego obszaru inwestycyjnego w kraju możliwością korzystania z preferencyjnych warunków prowadzenia działalności. Czy zmiany te można nazwać rewolucyjnymi i czy widzi Pan zasadność ich wprowadzenia?

Proponowane zmiany są jednym w elementów budowania przewag konkurencyjnych naszego kraju, wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski na arenie międzynarodowej. Podyktowane są, w moim przekonaniu, zmieniającymi się uwarunkowaniami w całej Europie, zarówno tymi gospodarczymi, jak i społecznymi. Nie da się ukryć, że po dwóch dekadach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, znajdujemy się w zupełnie innych realiach – warunkach, na które należy reagować.

Obecnie zasięg stref ogranicza się do wydzielonego terytorium – czyli tak zwanych podstref. Nowa formuła otwiera przed inwestorami wiele możliwości. Wykorzystanie tego potencjały będzie jednak w dużej mierze uzależnione od aktywności jednostek samorządowych. Czy są są na to przygotowane?

Musimy pamiętać, że z początkiem lat 90-tych, po przemianach ustrojowych, nasz kraj wszedł w zupełnie nową rzeczywistość gospodarczą i związane z nią reguły. Wówczas mogły istnieć obawy, czy samorządy są przygotowane do wprowadzenia i korzystania z takich instrumentów wsparcia, jak specjalnej strefy ekonomiczne. Efektem tych obaw był zatem większy nadzór nad ich obszarem. Wydaje się jednak, że struktury samorządowe odnalazły się w rzeczywistości wolnorynkowej i poradzą sobie z nowymi wyzwaniami. Podobnie jak społeczeństwo, które posiada coraz większą świadomość zachodzących procesów gospodarczych. To dobry prognostyk, który pozwala sądzić, że klimat inwestycyjny utrzyma się na wysokim poziomie, a atrakcyjność Polski będzie wzrastała.

Ważnym elementem zmian ma być zrównoważony rozwój regionów – niwelowanie występujących dysproporcji w poziomie gospodarczym. Co w nowej formule ma jednak sprawić, że inwestorzy będą wybierali mniej oczywiste lokalizacje? Miejsca, w których inwestycje są najbardziej pożądane.

Zrównoważony rozwój to postulat, który jest uzależniony od szeregu warunków, nie tylko na poziomie regulacji ustawowych. Jedną z przesłanek, która legła u podstaw propozycji zmian, było zauważenia, że dochodzi do rozwoju niektórych obszarów kraju, przy niedostatecznej aktywności gospodarczej w innych. Nie można jednak powiedzieć, że inwestycje gdzieś są pożądane, a gdzie indziej już nie – gdyż potrzebna są wszędzie. Pytanie raczej sprowadza się do kwestii – jak wpłynąć na zarządzanie procesem inwestycyjnym, aby nie dochodziło do nadmiernej aktywności inwestycji na obszarze, w którym istnieje ich nasycenie.

Wpływ na rozwiązanie tego problemu mają mieć nowe kryteria przyznawania ulg podatkowych przez strefy?

Jest to z pewnością jeden czynników, który wpłynie na zrównoważonym rozwoju. Preferencyjne warunki będą dostępne dla inwestorów po spełnieniu zarówno kryteriów ilościowych, czyli liczby nowych miejsc pracy oraz nakładów, jak i kryteriów jakościowych, takich jak innowacyjność projektu. Obniżenie kryteriów ilościowych w stosunku do terenów gdzie inwestycje są niewystarczające, ma za zadanie pobudzić w nich aktywność gospodarczą. Da możliwość przeprowadzenia tam stosunkowo niedużych inwestycji z wykorzystaniem ulg podatkowych. Kryteria jakościowe związane będą z projektami, które są najbardziej pożądane, czyli niosą za sobą największą wartość dodaną. Jest to mechanizm naczyń połączonych – jedne kryteria będą wpływać na drugie. W efekcie powinniśmy pobudzić inwestycje w miejscach dotychczas słabo zagospodarowanych oraz zwiększyć zainteresowanie projektami wysoko technologicznymi.

Czy nowa formuła funkcjonowania strefy pobudzi również małych, średnich oraz mikro przedsiębiorców?

Rola firm z sektora MŚP jest wynikiem ich dominacji w naszej gospodarce – to one w dużej mierze decydują o jej kondycji. Warto pamiętać, że są to często przedsiębiorstwa z polskim kapitałem, które poprzez akumulacje środków stoją u progu nowego etapu rozwoju. Rząd zauważa te tendencje. Proponowane rozwiązania mają przekonać ich, że warto te środki zainwestować. Rozwój przedsiębiorstw poprzez szukanie nowych rynków, produktów i usług oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych obarczony jest jednak niemałym ryzykiem. Sygnał, który idzie w ich kierunku jest zatem taki – rozumiemy to ryzyko i nie zamierzamy go potęgować. Choć z przyczyn obiektywnych nie da się do kompletnie zredukować. Nowe regulacje pozwolą jednak korzystać z mechanizmów wsparcia przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców na równych zasadach. Będzie to stanowić impuls do kolejnego etapu rozwoju.

Jaki wpływ na inwestycje ma większy napływ obcokrajowców?

Zauważamy dynamiczny napływu pracowników szczególnie zza naszej wschodniej granicy, choć jesteśmy również świadkami migracji na dużą skalę także z innych kierunków Unii Europejskiej. Obok rozwoju przemysłowego mamy do czynienia z rozwojem technologicznym, który bezpośrednio wpływa na jakość naszego życia oraz myślenia o rzeczywistości. Istotne znaczenia dla rozwoju gospodarczego ma kontekst „kurczącego się świata”. Względnie niskie koszty przemieszczania się, szczególnie na obszarze Europy, rozwój usług teleinformatycznych, zastosowanie technik cyfrowych z procesie komunikacji – wszystko to sprawia, że możemy uczestniczyć w wydarzeniach i korzystać zasobów, które do niedawna nie były możliwe. Zarówno odległość, jak i odmienność kulturowa przestaje stanowić barierę. Nasza kraj i nasza strefa ekonomiczna na stałe wpisały się w horyzont myślenia wielkich firm. Co jest znaczące – przyciągamy nie tylko inwestorów, ale również pracowników, którzy nie tylko nadzorują proces inwestycyjny, ale także chcą się tu przenosić na stałe. Jeszcze niedawno było to trudne do wyobrażenia. Jest to więc dowód, że stajemy się coraz bardziej atrakcyjni zarówno jako miejsce inwestycyjne, jak i miejsce do życia.

/Artykuł sponsorowany/

Poprzedni artykułŚwidniczanin oskarżony o milionową szkodę. Ruszył proces
Następny artykułZnamy największą atrakcję Euroregionu!