Strona główna 0_Slider Ostatni odcinek Bystrzycy do remontu. Czekał na naprawę od 1997 roku

Ostatni odcinek Bystrzycy do remontu. Czekał na naprawę od 1997 roku

0

Po dwudziestu jeden latach wreszcie zniknie jedna z ostatnich pozostałości po powodzi tysiąclecia w powiecie świdnickim. W Lubachowie trwa właśnie oczyszczanie koryta rzeki i odbudowa murów oporowych. Inwestycja pochłonie około dwóch milionów złotych.

Na początku lipca 1997 roku rozpoczęła się powódź, nazwana od swych olbrzymich rozmiarów powodzią tysiąclecia. Kataklizm doprowadził do śmierci 114 osób i strat szacowanych na 4,5 miliarda dolarów. W Świdnicy zalaniu uległy dzielnica Kraszowice i tereny położone wzdłuż rzeki Bystrzycy. Uszkodzona została oczyszczalnia ścieków, nasypy kolejowe, drogi i chodniki. Studzienki burzowe nie przyjmowały wody, doprowadzając do zalania ulic także w centrum miasta. Ucierpiały wszystkie gminy w powiecie świdnickim.

Przez lata w wielu miejscach nad rzeką Bystrzycą wciąż było widać pozostałości po zerwanych kamiennych umocnieniach brzegów. O dramacie sprzed lat przypominało m.in. nabrzeże w Lubachowie. Stan tego odcinka Bystrzycy pogarszał się wraz z kolejnymi wezbraniami powodziowymi, do których dochodziło w 2001, 2006 i 2010 roku.

Od 1997 roku zabiegaliśmy o wykonanie napraw. Z uwagi na problemy dotyczące własności terenu nasze prośby kończyły się niczym. Dopiero w 2016 roku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obowiązek usunięcia nieodpowiedniego stanu umocnień koryta rzeki – tłumaczy Zygmunt Balant, kierownik Działu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Gminie Świdnica.

W ubiegłym roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie prac naprawczych, które są właśnie prowadzone na terenie Lubachowa. – Remontowany jest odcinek pomiędzy mostem przy drodze powiatowej nr 2876D, a wylotem z elektrowni wodnej w Lubachowie. Koryto rzeki Bystrzyca na długości 664 mb wymaga wykonania poprawy stanu technicznego istniejącej zabudowy regulacyjnej koryta – wyjaśnia Anna Tarka z RZGW we Wrocławiu.

Inwestycja o wartości około dwóch mln złotych jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który przeznaczył na ten cel 977 tys. złotych. Zakończenie remontu planowane jest na końcówkę listopada 2018 roku. Dzięki wykonanej naprawie, właściwą ochronę przeciwpowodziową zyska 37 osób oraz sąsiadujące z rzeką tereny zabudowane.

/mn/