Strona główna Wydarzenia Marcinowice Będzie sprzęt dla strażaków-ochotników z gminy Marcinowice

Będzie sprzęt dla strażaków-ochotników z gminy Marcinowice

0

Gmina Marcinowice otrzymała dotację w wysokości 43 659,00 zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

Wójt Władysław Gołębiowski i skarbnik Anna Czernicka  19 kwietnia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu podpisali umowę potwierdzającą otrzymanie środków. Reprezentującym Ministra Sprawiedliwości w programie jest Mikołaj Pawlak – dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, z którym podpisana została umowa. Dotacja w wysokości 43 659,00 zł pokrywa w 99 % zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy Marcinowice, wkład własny gminy wynosi 441 zł.

W ramach dotacji zakupionych zostanie 5 kompletów toreb ratowniczych wraz z deską ortopedyczną oraz kompletem szyn Kramera oraz 3 komplety defiblyratorów AED w odpornej na uszkodzenia walizce Peli, wyposażonej w klucz pediatryczny, umożliwiający przeprowadzenie defibrylacji u niemowląt i dzieci.

Sprzęt trafi do pięciu jednostek: OSP KSRG Marcinowice, OSP KSRG Tworzyjanów, OSP KSRG Zebrzydów, OSP Strzelce i OSP Śmiałowice, posiadających w swoich szeregach strażaków z ukończonym kursem Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Dotacja przyznana Gminie Marcinowice jest dotacją celową ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.