Strona główna 0_Slider Co dalej z dworcem Świdnica Przedmieście?

Co dalej z dworcem Świdnica Przedmieście?

12

Czy opuszczony i coraz bardziej zaniedbany dworzec Świdnica Przedmieście odzyska wreszcie dawny blask? Polskie Koleje Państwowe zapowiedziały podjęcie rozmów z miastem, w sprawie przyszłości kolejowego gmachu. Poprzednia próba współpracy kolejarzy i świdnickich urzędników zakończyła się na podpisaniu listu intencyjnego. Czy tak będzie także tym razem?

Wspomniany list intencyjny został podpisany w lipcu 2014 roku przez Jarosława Batora z PKP S.A., Piotra Gerbera z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, oraz Wojciecha Murdzka, ówczesnego prezydenta Świdnicy. Głównym celem tego porozumienia było współdziałanie w celu stworzenia filii jaworzyńskiego muzeum na terenie starej parowozowni. – Ma ona przyciągnąć turystów, a także stać się punktem spotkań i aktywizacji mieszkańców Świdnicy oraz miejscem świadczącym o historii komunikacji w województwie dolnośląskim i ośrodkiem pracy naukowej – tłumaczył wówczas Bartłomiej Sarna z PKP S.A.

Równie ważnym elementem tego porozumienia, było przeprowadzenie rewitalizacji budynku dworca Świdnica Przedmieście. Planowano, że zostanie to przeprowadzone po przejęciu kolejowego gmachu przez samorząd. – Wyraziliśmy zainteresowanie nieodpłatnym nabyciem nieruchomości zabudowanej budynkiem nieczynnego dworca kolejowego oraz utworzeniem wspólnie z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa nowych powierzchni wystawienniczych i, co się z tym wiąże, ożywieniem tego terenu. PKP S.A. zadeklarowało chęć współpracy przy realizacji tego przedsięwzięcia, po uprzednim uzgodnieniu koncepcji i planów projektowych – mówił Wojciech Murdzek, ówczesny prezydent Świdnicy.

W kolejnych latach o rewitalizacji kolejowych terenów nie mówiło się zbyt wiele. Chociaż oficjalnie nikt tego nie potwierdza, rozmowy mogły zostać zerwane wskutek braku porozumienia odnośnie darmowego przekazania dworca i jego okolicy przez PKP. Trzeba też pamiętać, że w 2015 roku na szczeblu centralnym i lokalnym doszło do sporych zmian politycznych, co także mogło wpłynąć na zawarte wcześniej porozumienie.

Impulsem do ponownego podjęcia kwestii przyszłości dworca Świdnica Przedmieście okazał się planowany remont linii kolejowej łączącej Wrocław, Sobótkę, Świdnicę i Jedlinę Zdrój. Według harmonogramu ustalonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe, rewitalizacja kolejowej trasy powinna zakończyć się pod koniec 2020 roku, natomiast połączenia pasażerskie mają na nią wrócić w roku 2021.

Czy do tego czasu zabytkowy dworzec zostanie wyremontowany i przystosowany do obsługi podróżnych? Tego wciąż nie wiadomo. Przedstawiciele PKP S.A. zadeklarowali chęć podjęcia rozmów z samorządem. Szczegóły tych rozmów nie są znane. Pewne jest jedynie, że podczas rewitalizacji linii kolejowej PKP PLK ma się zatroszczyć o odnowienie peronów i wiaty peronowej przylegającej do gmachu dworca.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński