Strona główna Wydarzenia Świebodzice 1,5 mln złotych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach

1,5 mln złotych dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach

0

Ponad dwa miliony złotych pochłonie modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Świebodzic i podstrzegomskiego Jaroszowa. Sporą część wydatków pokryje unijne dofinansowanie. Efektem inwestycji ma być unowocześnienie infrastruktury i zapewnienie niezawodnej dostawy ciepła do mieszkańców.

zdjęcie ilustracyjne

16 kwietnia w w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano umowę na dofinansowanie modernizacji węzłów i sieci ciepłowniczych w budynkach podlegających administracji Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.

Głównym celem projektu jest efektywna dystrybucja ciepła poprzez unowocześnienie infrastruktury ciepłowniczej. W samych Świebodzicach zostanie m.in. wymieniony stary węzeł grupowy na cztery wysokosprawne węzły indywidualnie zasilające poszczególne grupy domów. Nastąpi także wymiana 0,298 km sieci ciepłowniczej między budynkami. Dzięki realizacji projektu ma nastąpić ograniczenie strat ciepła, oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Efektem wtórnym będzie zmniejszenie emisji pyłów zawieszonych, a co najważniejsze – zapewnienie niezawodnej dostawy ciepła do mieszkańców – tłumaczy Sławomir Kmiecik z NFOŚiGW.

Planowane prace będą prowadzone w budynkach na terenie Świebodzic przy ulicach: Księcia Bolka 1-7, Pełcznica 1, Piasta 2-6, Bolesława II Śmiałego 2-4, Probusa 1-5 oraz 7-9, Dąbrówki 2-8, Kazimierza Wielkiego 10-12, oraz na terenie Jaroszowa w powiecie strzegomskim: Jaroszów 1-5.

Koszt całkowity przewidzianych działań modernizacyjnych wyniesie ponad 2,1 mln zł. Unijna dotacja przekazana przez NFOŚiGW to blisko 1,5 mln zł. Udzielenie jej przez NFOŚiGW nastąpi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a ściślej jego I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Narodowy Fundusz wdraża je na podstawie porozumienia z Ministerstwem Energii – dodaje Kmiecik.

/NFOŚiGW, opr. mn/