Strona główna 0_Slider Zamiast na Pogodną, wydadzą na żłobek. Dlaczego aż 1,5 miliona?

Zamiast na Pogodną, wydadzą na żłobek. Dlaczego aż 1,5 miliona?

6

Według prezydent Świdnicy ma to być inwestycja, która ucywilizuje ten obszar miasta. Mowa o przebudowie ulicy Pogodnej, która miałaby zostać zrealizowana przy okazji przygotowania sąsiadujących z nią terenów inwestycyjnych. Czy tak się stanie? Na wniosek władz miasta, radni zmniejszyli kwotę przeznaczoną na tę inwestycję aż o półtora miliona złotych. W zamian, środki te trafią na remont miejskiego Żłobka nr 1.

Przypomnijmy, za około 3 mln złotych sprzedano działki o powierzchni 5,71 hektara, położone przy ulicy Pogodnej. To tereny wchodzące w skład świdnickiej podstrefy WSSE. Swoją fabrykę chce tam postawić niemiecka spółka Ideal Automotive. To jeden z największych dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego, specjalizujący się w wytwarzaniu obić siedzeń i wnętrz bagażników. Firma zatrudnia ponad 4 tysiące osób, pracujących w 17 fabrykach, zlokalizowanych na całym świecie.

Niekorzystny bilans
Zorganizowanie przetargu na sprzedaż terenów powierzono Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która na podstawie umowy podpisanej jeszcze w 2005 roku między miastem a władzami WSSE, wyceniła tę usługę na kwotę 513 tys. złotych. Dodatkowo, z uwagi na pojawienie się inwestora, konieczne okazało się uzbrojenie działek inwestycyjnych przy ulicy Pogodnej oraz przebudowa samej drogi. Na ten cel planowano przeznaczyć 5,6 mln złotych.

To oznaczało, że nawet biorąc pod uwagę wpływy pochodzące ze sprzedaży kolejnych działek inwestycyjnych, bilans planowanych inwestycji przy Pogodnej byłby dla miasta niezbyt niekorzystny. Koszt uzbrojenia terenów wraz z prowizją dla WSSE, zauważalnie przewyższałyby przychód ze sprzedaży działek inwestycyjnych. Zaistniało podejrzenie, że walcząc o nowego inwestora, planującego budowę fabryki na terenie świdnickiej podstrefy WSSE, miasto musiałoby dopłacić 1,5 miliona złotych.

Mniej pieniędzy na Pogodną
Jeszcze kilka dni temu, świdnicki magistrat podkreślał, że na inwestycjach przy Pogodnej zyskają mieszkańcy. Wskazywano nie tylko na fakt powstania nowego zakładu pracy, mającego docelowo zatrudnić nawet kilkaset osób. Sporo uwagi poświęcono także remontowi samej drogi. – Przebudowa ulicy Pogodnej jest inwestycją niezbędną dla rozwoju miasta, ponieważ brak uzbrojenia tego terenu utrudnia przygotowanie do sprzedaży gruntów znajdujących się wzdłuż tej ulicy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania znajdują się tam tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę usługową oraz tereny aktywizacji gospodarczej – tłumaczyła Magdalena Dzwonkowska, rzecznik Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Przebudowa ulicy Pogodnej rozwiąże kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną drogi, poprawi bezpieczeństwo dla komunikacji miejskiej do schroniska i MZEC-u, poprzez przede wszystkim wymianę nawierzchni, budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego. Mając na uwadze prowadzoną politykę środowiskową, wzdłuż przebudowywanej ulicy Pogodnej (od ul. Sikorskiego do osiedla Zawiszów) powstanie ciąg pieszo-rowerowy, który zachowa spójności i ciągłości dróg rowerowych w mieście – wyliczała Dzwonkowska. Na liczne korzyści wskazywała także sama prezydent Świdnicy, wskazując, że będzie to szansa na ucywilizowanie tej części miasta.

Podczas piątkowej sesji Rady Miasta, drastycznie zmniejszono pulę środków przeznaczonych na przebudowę ulicy i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Jak uzasadniał skarbnik miasta, Kacper Siwek, inwestycja ta będzie realizowana w latach 2018-2019, a dodatkowe środki są potrzebne innej inwestycji – modernizacji Żłobka nr 1.

Góra pieniędzy na remont żłobka
Zgodnie z przegłosowanymi zmianami do tegorocznego budżetu miasta, na gruntowną przebudowę miejskiej  placówki ulicy Mieczysława Kozara-Słobódzkiego przeznaczono dodatkowe 1,5 mln złotych. – W trakcie postępowania przetargowego na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę przewyższającą wysokość posiadanych na to zadanie środków. Aby zrealizować zadanie w planowanym terminie oraz zgodnie z umową o dofinansowanie zadania niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 1 500 000 zł – twierdził skarbnik miasta.

Realizacją tego zamówienia rzeczywiście zainteresowany był tylko jeden podmiot, firma BUDOM. Jej przedstawiciele zaproponowali wykonanie prac budowlanych za kwotę 3 498 493,12 zł, przy czym urzędnicy na realizację zadania planowali przeznaczyć 3 287 752,00 zł, a więc ich wycena ponownie rozminęła się z budowlanymi realiami. Powyższa różnica oznaczałaby, że miasto musi znaleźć dodatkowo niemal 211 tys. złotych. Skąd w takim razie wzięła się kwota 1,5 mln złotych?

Odpowiedź na to pytanie kryje się w budżecie na 2018 rok. Na remont żłobka – w tym roku budżetowym – zarezerwowano środki w wysokości 2,5 mln złotych, a więc niemal milion mniej niż jedyna złożona oferta. Dodatkowo, ponad 210 tys. złotych przeznaczono na prace przygotowawcze i dostosowanie Młodzieżowego Domu Kultury „Bartek” do potrzeb klubu dziecięcego. – Na czas remontu żłobek funkcjonować będzie w budynku MDK „Bartek”. Obecnie pomieszczenia dostosowywane są do przyjęcia dzieci – potwierdza rzecznik świdnickiego magistratu.

Remont Żłobka nr 1 może się rozpocząć najwcześniej 7 kwietnia. Jeszcze dzień wcześniej żłobek ma funkcjonować normalnie. W ramach modernizacji wymienione zostanie wyposażenie łazienek i kuchni, nawierzchnia podłóg, okna, drzwi i parapety, odnowiony zostanie dach, przemalowane zostaną ściany pomieszczeń, powstanie też zupełnie nowy plac zabaw z 11 urządzeniami dla dzieci i bezpieczną nawierzchnią amortyzującą upadki, a także wymienione zostanie ogrodzenie i niemal wszystkie instalacje.

Jeżeli gruntowna przebudowa żłobka nie napotka niespodziewanych przeszkód, powinna się zakończyć najpóźniej 16 listopada. Wykonawca, który zgłosił się do przetargu zaproponował jeszcze wcześniejszy termin – 19 października. Być może maluchy właśnie wtedy będą mogły wrócić do odnowionego budynku.

/mn/

fot. Dariusz Nowaczyński