Strona główna 0_Slider Rusza budżet obywatelski. Już można składać projekty

Rusza budżet obywatelski. Już można składać projekty

3

Już w czerwcu odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Do wykorzystania jest 1,6 mln złotych. Pomysły mające odmienić miasto można składać do końca kwietnia.

W ubiegłorocznym głosowaniu mieszkańcy zadecydowali, by przeznaczyć 250 tys. złotych na rewitalizację placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 4

To już piąta edycja Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego, w którym to mieszkańcy mogą wskazać, co należy zmienić, wyremontować lub wybudować, korzystając z miejskich środków. Dotychczas mieszkańcy decydowali, by pieniądze przeznaczyć m.in. na budowę bosmanatu nad Zalewem Witoszówka, utworzenie schroniska dla zwierząt przy ulicy Pogodnej, rewitalizację skweru na placu Drzymały, budowę kompleksów sportowych przy Gimnazjum nr 2 i 4, czy też na remonty chodników.

W czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego w głosowaniu wzięło udział blisko 5 tysięcy osób, czyli około 10% uprawnionych do głosowania. Wśród zwycięskich projektów znalazła się: rewitalizacja placów zabaw przy miejskich przedszkolach nr 4 i 6, remont najbardziej zniszczonych chodników na Osiedlu Młodych, budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych na Zawiszowie, rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw przy Willowej/Szarych Szeregów, utworzenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy Szkole Podstawowej nr 6, budowa Zatoki Kraszowice – Wielopokoleniowego Centrum Integracyjno-Sportowego, a także utworzenie placu zabaw dla dzieci na rogu ulic Skłodowskiej-Curie i Bora-Komorowskiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku, zgłaszać można wyłącznie projekty dla poszczególnych dzielnic. W 2017 roku zrezygnowano z głosowania na najdroższe zadania ogólnomiejskie, na które w trzech wcześniejszych edycjach budżetu obywatelskiego przeznaczano 2 mln złotych. Tym samym na zadania dzielnicowe przeznaczono całą pulę w wysokości 1,6 mln złotych, z czego poszczególne dzielnice otrzymają na realizację pomysłów: Centrum – 288 tys., Śródmieście – 256 tys., Osiedle Młodych Południe – 160 tys., Osiedle Młodych Północ – 224 tys., Osiedle Zawiszów – 144 tys., Osiedle Zarzecze – 208 tys., Dzielnica Kolonia – 32 tys., Dzielnica Południowa – 96 tys., Dzielnica Zachodnia – 192 tys. złotych.

Jak wygląda harmonogram tegorocznego budżetu obywatelskiego? Od 19 marca do 30 kwietnia mieszkańcy mogą składać swoje projekty inwestycyjne. – Propozycję projektów zadań w ramach budżetu obywatelskiego może zgłosić grupa co najmniej 10 mieszkańców, organizacja pozarządowa, której siedziba lub siedziba oddziału znajduje się na terenie miasta lub która realizuje tu zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – wyjaśnia Krystian Werecki, pełnomocnik prezydenta ds. aktywności obywatelskiej.

W maju wszystkie zgłoszone propozycje zostaną sprawdzone przez Zespół Weryfikacyjny. Do 11 czerwca zostanie ogłoszona ostateczna lista projektów, które trafią pod ocenę świdniczan. – Głosowanie rozpocznie się 18 czerwca i potrwa dwa tygodnie, czyli do 30 czerwca. Odbywać się będzie ono tak jak w zeszłym roku, czyli poprzez oddanie głosu osobiście w wyznaczonych lokalach, a także w formie elektronicznej oraz korespondencyjnie. Prawo do udziału w głosowaniu mają mieszkańcy Świdnicy, zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy, którzy do dnia zakończenia głosowania ukończyli 16 rok życia – tłumaczy Magdalena Dzwonkowska ze świdnickiego magistratu.

Formularz służący do zgłaszania propozycji projektów inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego.

/mn/