Strona główna Wydarzenia Na czym polega przedawnienie długu

Na czym polega przedawnienie długu

0

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że każdy dług ma coś takiego jak „termin ważności”. Polskie prawo przewiduje możliwość przedawnienia długu. Informacja ta jest szczególnie ważna dla wierzycieli, gdyż jeśli na czas nie upomną się o swoje należności, to mogą spotkać się z odmową spłaty zadłużenia, ze względu na jego przedawnienie. W dalszej części artykułu kancelaria windykacyjna wyjaśnia, co w praktyce oznacza przedawnienie długu, co w sytuacji, gdy Twoja należność się przedawni oraz jakie są obowiązujące terminy przedawnienia.

Co oznacza przedawnienie długu?

Przedawnienie długu wcale nie wyklucza możliwości prawnego dochodzenia zwrotu swoich należności. Wciąż można ich dochodzić z wykorzystaniem metod polubownych. Trzeba jednak brać pod uwagę, że skierowanie sprawy do sądu w sprawie przedawnionej wierzytelności może skończyć się oddaleniem powództwa, jako że będą ku temu podstawy. Dłużnik może podnieść zarzut przedawnienia w postępowaniu cywilnym, co utrudni egzekucję wierzytelności. Zapis ten w Kodeksie cywilnym został zrobiony po to, aby wierzyciele nie nadużywali swoich praw. Po przedawnieniu należności szanse na odzyskanie długu są znikome, a możliwości działań bardzo ograniczone.
Warto windykować dług jako kwotę główną wraz z należnymi odsetkami za zwłokę w płatności. Więcej o tym czym są odsetki przeczytasz tutaj: https://vindicat.pl/baza-wiedzy/wszystko-o-odsetkach/

Czas jako kluczowy element przy odzyskiwaniu należności

Twój kontrahent opóźnia dokonanie płatności? Nie czekaj, tylko od razu zacznij działać. Pamiętaj, że im szybciej podejmiesz odpowiednie kroki, tym większe są szanse, że uda Ci się odzyskać cały dług. W Twoim interesie leży, by pilnować terminu spłaty długu. Jeśli wierzytelność się przedawni, istnieje spore prawdopodobieństwo, że już nigdy nie zobaczysz swoich pieniędzy. Dlatego tak ważne jest, by mieć świadomość tego, kiedy nastąpi przedawnienie wierzytelności. Przykładowo, umowa przewozu i przedwstępna umowa sprzedaży przedawniają się po roku, a umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa o dzieło i umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych po 2 latach. Należności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i umowa pożyczki ulegają przedawnieniu po 3 latach, a roszczenie stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu po 10 latach. Ostatni przypadek dotyczy wygrania sprawy w sądzie, dzięki której pierwotny termin przedawnienia ulega wydłużeniu.
Przeczytaj również: Jak upływ czasu wpływa na skuteczność prowadzonej windykacji?

Przerwanie biegu terminu wydłużenia

Posiadasz wierzytelność, której termin spłaty zbliża się ku końcowi? Możesz skorzystać z jednej z dwóch możliwości, dzięki której przerwiesz bieg terminu przedawnienia. W praktyce znaczy to tyle, że termin ten zostaje przerwany na skutek wystąpienia określonej czynności lub zdarzenia, i zaczyna być naliczany od początku. Oznacza to również, że bieg w stosunku do wskazanego roszczenia może być przerywany kilkukrotnie.
Są dwa rodzaje sposobów przerwania biegu terminu przedawnienia, pierwszy jest zależny od podjęcia działania przez wierzyciela, a drugi bezpośrednio zależny od działania dłużnika, którym jest uznanie przez niego długu. Aby przerwać bieg terminu wydłużenia najprościej i najtaniej jest zawezwać dłużnika do próby ugodowego rozwiązania sporu. Wniosek ten należy złożyć w sądzie. Nawet w sytuacji, gdy dłużnik nie pojawi się na rozprawie lub będzie obecny ale nie dojdziesz z nim do porozumienia, to bieg terminu przedawnienia ulegnie przerwaniu i będzie naliczany od nowa.
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przedawnienia długu? Zajrzyj na stronę https://vindicat.pl/baza-wiedzy/co-oznacza-przedawnienie-dlugu/, gdzie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie nurtujące Cię pytania dotyczące dochodzenia swoich należności po upłynięciu terminu ich spłaty.

/artykuł sponsorowany/