Strona główna 0_Slider Kolejna rocznica święceń biskupa świdnickiego. Za rok emerytura?

Kolejna rocznica święceń biskupa świdnickiego. Za rok emerytura?

3

Ks. Ignacy Dec już 14 lat sprawuje posługę biskupią w diecezji świdnickiej. W tym roku skończy też 74 lata. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego już za rok może przejść na emeryturę. Jaka będzie decyzja świdnickiego biskupa?

 Ustanowienie diecezji świdnickiej i mianowanie pierwszego biskupa świdnickiego w 2004 roku było jedną z ostatnich decyzji papieża Jana Pawła II. Diecezja świdnicka powstała 24 lutego z połączenia 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 8 diecezji legnickiej. Miesiąc później, 25 marca odbył się uroczysty ingres i sakra Ignacego Deca. – W tym roku nie zaplanowaliśmy uroczystości. Zbieramy siły na przyszły rok i okrągły jubileusz 15-lecia – tłumaczy rzecznik świdnickiej kurii ks. Daniel Marcinkiewicz.

Biskup świdnicki skończy w tym roku 74 lata i zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego za rok może przejść na emeryturę. Decyzję w tej sprawie będzie podejmował papież Franciszek. – Bliżej osiągnięcia wieku emerytalnego będzie można coś więcej na ten temat powiedzieć. Na obecną chwilę działa i jesteśmy z tego dumni, że jest biskupem świdnickim i całej naszej diecezji – mówi ks. Daniel Marcinkiewicz.

A jak wygląda przejście na emeryturę w przypadku duchownych? – W kościele katolickim każdy ksiądz pracuje duszpastersko do 75 roku życia i to też dotyczy biskupa. Jeśli kończy wiek 75 lat, wtedy może złożyć rezygnację z urzędu. W przypadku księdza rezygnację może przyjąć lub odrzucić biskup. Natomiast biskup składa rezygnację przed papieżem. Papież może podziękować biskupowi za pracę duszpasterską w diecezji i skierować na emeryturę, ale może ją także przedłużyć – wyjaśnia proces rzecznik świdnickiej kurii.

Biskup otrzymuje nominację dożywotnio. – W przypadku przejścia na emeryturę staje się biskupem seniorem. Nie pełni już obowiązków nad całą diecezją, lecz skupia się na pomocy duszpasterskiej i pod tym względem może wciąż realizować swoją posługę biskupią, na przykład bierzmować – dodaje.

O życiu biskupa Ignacego Deca

Ks. Ignacy Dec urodził się 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska, w dawnym województwie rzeszowskim, obecnie podkarpackim. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 r. w Archikatedrze Wrocławskiej.

 W roku 1976 został mianowany adiunktem przy katedrze antropologii filozoficznej na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu. 17 grudnia 1991 roku został mianowany docentem, a w 25 września 1993 roku – profesorem nadzwyczajnym. Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych otrzymał w 1999 r.

W latach 1982-1995 pełnił funkcje wychowawcze w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu: 1982-1984 – jako prefekt; 1984-1988 – jako wicerektor; 1988-1995 jako rektor tegoż Seminarium. W latach 1992-2004 był rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 Jest honorowym obywatelem miast: Leżajsk, Dzierżoniów, Wałbrzych, Świdnica (2009), Bardo, Kłodzko oraz Bystrzyca Kłodzka.

/Tekst: AN/
/Fragmenty biografii – diecezja świdnicka/