Strona główna 0_Slider Wykonawca rewitalizacji parku Sikorskiego wyłoniony

Wykonawca rewitalizacji parku Sikorskiego wyłoniony

18

Trzech oferentów zgłosiło się do przetargu na wykonanie I etapu rewitalizacji parku im. gen. Władysława Sikorskiego w Świdnicy. Po prawie 1,5 miesiącu od ogłoszenia miasto wybrało firmę, która zrealizuje zadanie. Pierwsza część zadania obejmie wycinkę ponad 340 drzew.

Na zrealizowanie zadania z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy” zarezerwowano w budżecie miasta 2,2 miliona złotych. Najniższa oferta została złożona przez Farmę Miejską ze Świdnicy. Firma wykona rewitalizację za  2 116 638 złotych. Pierwsza część, polegająca na usunięciu drzew, ma potrwać do kwietnia. Nasadzenia i zagospodarowanie terenu – do 31 sierpnia 2018.

Jak informuje Urząd Miejski, pierwsze prace rozpoczną się już w lutym od uporządkowania i pielęgnacji drzewostanu oraz wycinki. Będą to cięcia sanitarne, czyli usunięte zostaną drzewa chore i niebezpieczne, nie rokujące szans na przeżycie. To także wycinka kompozycyjna, która polegać będzie na usunięciu samosiewów, zakłócających kompozycję parku, umożliwiających prawidłowy rozwój krzewów oraz roślinności niskiego piętra. W parku Sikorskiego rośnie prawie 1900 drzew i krzewów, z czego po inwentaryzacji dendrologicznej, opracowanej przez Pracownię Architektury Krajobrazu IKROPKA, stwierdzono, że w złym i średnim stanie sanitarnym jest ponad 950 sztuk. Zgodnie z tym opracowaniem do adaptacji zakwalifikowano ponad 920 drzew, do pielęgnacji prawie 600, do wycinki sanitarnej – 244 drzewa i kompozycyjnej – 98 samosiewów.

Projekt zakłada nasadzenie nowych drzew i krzewów. Odnawianie zdegradowanej zieleni wysokiej będzie polegało na uzupełnieniu istniejących grup o rodzime gatunki, takie jak dąb szypułkowy czy buk pospolity, a także dodaniu pojedynczych nasadzeń drzew charakterystycznych dla historycznego założenia – tj. klonu pospolitego czy choiny kanadyjskiej. Uzupełniony zostanie także pas zieleni przyulicznej – dogęszczenie zgodne z przesłankami historycznymi wpłynie pozytywnie na mikroklimat i warunki akustyczne wewnątrz parku. Dosadzone drzewa przyczynią się do ograniczenia hałasu oraz poprawią jakość powietrza. Uzupełniona, a właściwie całkowicie odnowiona zostanie warstwa zieleni niskiej, w efekcie czego powstanie bogate, wielopiętrowe i wielogatunkowe założenie zieleni, tworzące dogodne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków. Wprowadzone zostaną gatunki rodzime takie jak berberys pospolity, dereń świdwa czy kalina koralowa – czytamy na stronie UM w Świdnicy.

Pojawią się dodatkowe atrakcje, między innymi psi park – miejsce do zabaw z psami, z urządzeniami zabawowymi typu wyniesienia, wały ziemne, tunele, przeszkody. Całość zostanie wygrodzona i osłonięta nasadzeniami krzewów. Na relikcie Fleszy Jawornickiej zlokalizowana zostanie górka saneczkowa. Na polanie w południowo – wschodniej części zaplanowano plac zabaw.

I etap rewitalizacji obejmie obszar 8 hektarów.

/red./
Wizualizacje pochodzą ze strony UM w Świdnicy

Poprzedni artykułŚwięto Babci i Dziadka tuż tuż [KONKURS]
Następny artykułŚwidnickie muzeum wśród muzeów rejestrowych