Strona główna 0_Slider Były wykonawca świdnickiego stadionu w upadłości

Były wykonawca świdnickiego stadionu w upadłości

3

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej ogłosił upadłość spółki Saltex Europa. Firma miała zrealizować w Świdnicy pierwszy etap budowy miejskiego stadionu. Umowę w atmosferze skandalu i wzajemnych oskarżeń zerwano w listopadzie 2017 roku. Do dziś miasto nie ogłosiło przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy.

Za 7 milionów złotych stadion przy ul. Śląskiej w Świdnicy miał zyskać nową płytę wraz z bieżnią oraz zadaszone trybuny, ale na razie widać tylko opuszczony plac budowy. Problemy pojawiły się już na etapie przetargu, w którym wyłoniono wykonawcę inwestycji. Początkowo firma Saltex została wykluczona, gdyż jej konkurent zgłosił miejskim urzędnikom, że spółka ta została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za zmowy przetargowe. Wykonawca złożył odwołanie, a miasto jeszcze przed otwarciem rozprawy uznało, że musi je uwzględnić.

Prace na stadionie rozpoczęły się w marcu 2017 roku i zgodnie z umową miały się zakończyć 15 września 2017. Mnożyły się kolejne problemy. Został zmieniony inspektor nadzoru, a potem projektant. Termin aneksem wydłużono do 15 grudnia, ale prace na terenie stadionu praktycznie stały w miejscu. Dopiero w listopadzie w oświadczeniu o zerwaniu umowy z Saltexem władze miasta podały, że prace są zaawansowane w zaledwie 21%. Wcześniej stale zapewniano, że inwestycja jest pod stałym nadzorem inwestorskim. Umowę wypowiedział także prezes Saltexu Grzegorz Zych, oskarżając przy okazji kogo się dało o uniemożliwienie prowadzenia inwestycji.

Inwestycja prowadzona jest z udziałem ministerialnej dotacji. Jak się okazuje, niemal cała kwota została już wypłacona Gminie. – Ministerstwo Sportu i Turystyki podpisało z Gminą Miastem Świdnica aneks do umowy dotacji, na mocy którego termin zakończenia zadania inwestycyjnego określony został do 31.08.2018 r. (dotychczas był to 30.11.2017 r.), a termin rozliczenia dotacji – do 20.10.2018 r. Zawarcie przedmiotowego aneksu jest skutkiem wyrażenia przez Ministra Sportu i Turystyki zgody na prolongatę rzeczonych terminów. Informujemy jednocześnie, że w związku tym, iż doszło do przedłużenia ww. terminów Gmina Miasta Świdnica złożyła wniosek o wypłatę dotacji w kwocie 1.450.000,00 zł (pozostała część wypłacona zostanie w 2018 r.), do którego załączone zostały dokumenty potwierdzające wykonanie niezbędnych elementów robót. Wniosek ten został zrealizowany i transza dotacji w powyższej kwocie trafiła już do Gminy – informuje biuro prasowe Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W połowie grudnia Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna z wniosku własnego dłużnika ogłosił upadek Saltexu. Nie wiadomo, czy firma wywiązała się z żądań postawionych przez władze Świdnicy. Jak informowała rzeczniczka UM Magdalena Dzwonkowska, „miasto wezwało wykonawcę do sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, w terminie do 29.11.2017 r. Jednocześnie firma Saltex przekazać ma plac budowy wraz z kompletem dokumentacji budowy. Miasto naliczy także kary umowne, związane z brakiem należytej realizacji umowy. Najszybciej jak to będzie możliwe sporządzona będzie inwentaryzacja wykonanych prac i ogłoszony przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy.”

Czekamy na odpowiedź, czy miasto otrzymało dokumenty i kiedy zamierza wyłonić nowego wykonawcę.

/asz/

Poprzedni artykułNoworoczna Giełda Staroci [FOTO]
Następny artykułSamotna manifestacja na świdnickim Rynku