Strona główna 0_Slider Audyt miejskich jednostek za 100 tysięcy zł do kosza?

Audyt miejskich jednostek za 100 tysięcy zł do kosza?

23

Wrocławska firma Vulcan miała sprawdzić racjonalność zatrudnienia i wydatków ponoszonych na obsługę finansową,administracyjną i organizacyjną  jednostek miejskich w Świdnicy. I sprawdziła. W październiku 2016 roku przekazała władzom Świdnicy obszerny audyt wraz z wnioskami, jak można zaoszczędzić. Dokument wykonany za 100 tysięcy złotych z budżetu miasta nie ujrzał światła dziennego. Najprawdopodobniej nie zostanie także wykorzystany.

Audyt składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy organizacji i wydatków na oświatę, ze szczególnym uwzględnieniem środków pochodzących z budżetu miasta. Autorzy zbadali także prognozy dotyczące liczby uczniów do 2031 roku, porównali liczebność klas, a ponieważ badanie przeprowadzono przed wprowadzeniem reformy oświatowej, przygotowali także propozycję organizacji sieci szkół po likwidacji gimnazjów i przywróceniu podstawowej szkoły ośmioklasowej.

Druga część dotyczy kosztów ponoszonych na obsługę księgową, kadrową, kasową i porządkową wszystkich jednostek miejskich, a więc szkół, przedszkoli, żłobka (wówczas jednego), Urzędu Miejskiego, Świdnickiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum Dawnego Kupiectwa, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Zarządu Nieruchomości i Młodzieżowego Domu Kultury. Policzono wszystkie etaty, płace i zadania przypadające na etaty.  Wskazano, w których jednostkach obsługa jest racjonalna, a w których zbyt droga i nieefektywna. Według audytorów etatów w stosunku do wykonywanych zadań jest za dużo o 19. Największy przerost etatowy dotyczy księgowości i kadr, najmniejszy prac porządkowych i gospodarczych. W sumie w 2016 roku obsługa jednostek miejskich kosztowała podatników prawie 10 milionów złotych.

Firma wskazała, jakie mogą być drogi pozyskania oszczędności. Najbardziej zachowawczy wariant dotyczy centralizacji księgowości. Ten zabieg miałby dać oszczędności rzędu 476 tysięcy złotych. Najbardziej radykalny – stworzenie jednego podmiotu obsługującego wszystkie jednostki – dałby oszczędność ponad 1,2 miliona złotych. Vulcan wskazał także mocne i słabe punkty proponowanych rozwiązań.

Audyt sporządzono w 2016 roku i do dziś nie został nigdzie udostępniony. O losach dokumentu nic nie wie wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rafał Fasuga z SLD. Nie przypomina sobie, by był prezentowany na posiedzeniu Komisji Oświaty czy sesji Rady Miejskiej. Jego zdaniem, jeśli audyt się zakończył, to jego wyniki powinny być przedstawione. Zapowiedział, że zapyta o to podczas najbliższego posiedzenia Komisji Oświaty.

– Nie wiem nic, przykro mi, nie wiem nic! Zaskoczyła mnie pani i zaciekawiła, bo faktycznie trzeba byłoby się dowiedzieć, jakie są wyniki. Kwota niebagatelna, 100 tysięcy! – mówi radny Krzysztof Lewandowski. – Prezydent nie informowała ani Rady, ani Komisji Oświaty.

Pytany, czy może to dokument przydatny tylko urzędnikom i radni nie muszą go znać, odpowiada: Na pewno będzie bardziej przydatny urzędnikom niż nam, ale skoro chodzi o wydatki z budżetu miasta to Rada Miejska powinna się dowiedzieć i na pewno będę o to pytał panią prezydent na najbliższej sesji – zadeklarował. – To stawia nas w złym świetle, że zapomnieliśmy o takim wydatku. Gdyby chodziło o budżet domowy, na pewno byśmy nie zapomnieli, a tak nam umknęło. To sprawozdanie powinno się pojawić.

Jak informuje radna Magdalena Rumiancew-Wróblewska, audyt został przedstawiony Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w kwietniu 2017 roku z zastrzeżeniem, ze reforma oświaty nie pozwala wykorzystać dokumentu w całości.

Za pośrednictwem rzecznika prasowego zapytaliśmy władze miasta, czy i do czego zostały wykorzystane wnioski płynące z audytu. – W związku z reformą oświatową wprowadzoną ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, warianty rozwiązań przedstawione przez firmę audytującą nie odnalazły w całości zastosowania w nowej strukturze szkolnictwa. Część wniosków i rekomendacji z powyższych badań została wykorzystana przy projektowaniu nowej siatki szkół w Świdnicy. Nie wykluczamy, iż niektóre rozwiązania, które w ocenie firmy Vulcan miałyby poprawić organizację i racjonalizację wydatków, nie zostaną wykorzystane w podejmowanych kierunkach działań w przyszłości –  odpowiedziała Magdalena Dzwonkowska.

Sprawozdanie z audytu. Kliknij!

Agnieszka Szymkiewicz

Poprzedni artykułTaneczne ferie mażoretek i Jubilata zaowocowały pomysłami [FOTO]
Następny artykułWłaściciel psa z kontenera odnaleziony i ukarany