Strona główna 0_Slider Żądają budowy obwodnicy

Żądają budowy obwodnicy [FOTO]

3

Garstka osób związanych z ruchem Obywatelskie Świebodzice pikietowała dzisiaj na skrzyżowaniu ulic Wałbrzyskiej i Strzegomskiej. Skromna akcja miała zwrócić uwagę na problem komunikacyjny Świebodzic i konieczność budowy dwóch nitek obwodnicy. Zdaniem organizatorów pikiety władze miasta nie robią wystarczająco dużo, by doprowadzić do realizacji inwestycji.

Do podjęcia działań organizatorów akcji skłoniły prace przy tworzeniu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świebodzice. Dokument ma być przyjęty przez Radę Miejską w grudniu tego roku. Jak twierdzą działacze Obywatelskich Świebodzic, w dokumencie są zapisy, które utrudnią powstanie obwodnicy w jakiejkolwiek perspektywie. To z kolei nie rozwiąże narastającego problemu w centrum miasta, które cierpi z powodu spalin i korków. Najpilniejszym problemem do rozwiązania jest ruch na trasach Strzegom-Wałbrzych i Wałbrzych-Jelenia Góra.

Na zarzuty odpowiada rzeczniczka UM w Świebodzicach, Agnieszka Bielawska-Pękala:

Nie jest prawdą rozpowszechniana przez członków Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice informacja, jakoby ze studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gminy Świebodzice zniknęły zapisy o obwodnicy. Dziwi to tym bardziej, że dwaj radni tegoż Stowarzyszenia posiadają bieżące informacje w sprawie opracowywania studium i osobiście zapoznawali się z jego zapisami. Prace nad studium są na ukończeniu, jesteśmy na etapie wyłożenia opracowania do publicznego wglądu, każdy mieszkaniec może się zapoznać z dokumentem od 29 września do końca listopada – i przedłożyć stosowne wnioski – zapraszam do odwiedzenia BIP Gminy Świebodzice, zakładka Obwieszczenia Burmistrza Miasta. Wracając do obwodnicy – projektowana droga zbiorcza łącząca ul. Jeleniogórską ze Strzegomską – czyli obwodnica w kierunku A4, jest w studium ujęta i gmina bynajmniej nie rezygnuje z utrzymania takich zapisów – czego przykładem są chociażby wydawane na bieżąco odmowy mieszkańcom, będącym właścicielami okolicznych gruntów, chcących je podzielić i przeznaczyć pod zabudowę. Gmina chce ten grunt utrzymać w rezerwie pod planowaną obwodnicę. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jest to droga, której budowa leży w gestii Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Niestety, DSDiK na nasze pisma w sprawie ujęcia w planach do realizacji tego odcinka poinformowało, że w planach województwa obwodnica Świebodzic nie została ujęta ze względu na brak zarezerwowanych środków finansowych na ten cel. Z kolei trudno sobie wyobrazić, by Gmina Świebodzice sama zrealizowała tak potężną inwestycję biorąc pod uwagę fakt, że jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – koszt budowy kilometra obwodnicy to 9 mln EURO. Nie zmienia to faktu, że burmistrz Bogdan Kożuchowicz zdecydował, by zapis o obwodnicy w studium utrzymać i podejmować dalsze starania o ujęcie budowy obwodnicy w planach województwa. Z kolei druga planowana obwodnica, w kierunku Jeleniej Góry, to odcinek drogi krajowej. Gmina Świebodzice wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o ustosunkowanie się do zapisów studium i wskazanie terminu realizacji obwodnicy. GDDKiA dopiero po dwukrotnym monicie poinformowała, że odcinek wskazany wcześniej w planach województwa jako obwodnica Świebodzic, nie został ujęty w planach realizacji budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Zdaniem dróg krajowych planowana budowa obwodnicy Wałbrzycha oraz będący na ukończeniu odcinek drogi S3 (węzeł Sady Dolne), odciąży ruch tranzytowy w Świebodzicach. W obliczu takiej decyzji w studium Gminy Świebodzice ten odcinek został oznaczony jako pas wyłączony z zabudowy kubaturowej. Jest to więc teren w rezerwie pod obwodnicę i liczymy, że w kolejnych latach pojawią się środki krajowe lub programy, pozwalające na zrealizowanie tego ważnego dla miasta zadania. Natomiast z całą pewnością zapisy zawarte w dokumentach planistycznych Gminy Świebodzice, w pełni gwarantują możliwość odciążenia ruchu kołowego z centrum miasta. Dodam jeszcze, że obecne trudności komunikacyjne w centrum Świebodzic potęguje zamknięta od ponad roku droga 372 ze Strzegomia do Świdnicy – objazd został wytyczony przez Świebodzice i w związku z tym wzrosło natężenie ruchu właśnie na ul. Strzegomskiej.

/red./

Poprzedni artykułNagrody dla pracowników socjalnych i obietnice podwyżki [FOTO]
Następny artykułMarian Wojciów honorowym obywatelem Strzegomia [FOTO]