Strona główna 0_Slider Miliony na wsparcie rodzin zastępczych

Miliony na wsparcie rodzin zastępczych

0

Konkurs na projekty na rzecz usług wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz pieczy zastępczej rozstrzygnięty. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wesprze 16 projektów. Dwa z nich będą realizowane w powiecie świdnickim i w Świdnicy. Projekty warte 16,98 mln zł pomogą Dolnoślązakom z trudnych rodzin. W środę, 15 listopada w DWUP we Wrocławiu beneficjenci symbolicznie podpisali umowy, dotyczące finansowania tych przedsięwzięć.

Promesę dla powiatu świdnickiego odebrali Beata Galewska, dyrektorka PCPR oraz wicestarosta Zygmunt Worsa

– Blisko 17 mln zł spożytkujemy na bardzo ważne zadanie – pomoc młodym mieszkańcom Dolnego Śląska z trudnych rodzin. Dzięki tym pieniądzom mamy możliwość sfinansowania konkretnej pomocy dla blisko 2.300 osób – rodzin zastępczych oraz podopiecznych w formie specjalistycznych szkoleń, terapii, poradnictwa, czy warsztatów zawodowych przygotowujących do samodzielnego życia. To szansa na poprawienie nie tylko bieżącego bytu, ale też pewniejszy i bardziej bezpieczny start w dorosłość – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

– Na naszą pomoc mogą liczyć m.in. podopieczni placówek opiekuńczo-wychowawczych, centrów opieki, a także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. W ramach projektów powstaną kluby młodzieżowe, grupy wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin. Zorganizowane zostaną zajęcia rehabilitacyjne, zapewniona będzie pomoc prawna, psychologiczna. Asystenci będą pomagać rodzinom. Słowem zrobione zostanie wszystko co możliwe, by ten trudny czas – poza domem – był łatwiejszy. Jeden z projektów został nazwany „Siłą dziecka jest rodzina”. I my chcemy, by ta misja została zrealizowana – mówi Ewa Grzebieniak, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 290 osób z terenu powiatu świdnickiego skorzysta ze wsparcia w ramach projektu „Akademia rozwoju”. To m.in. działania wspierające kadrę systemu pieczy zastępczej, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr sytemu pieczy zastępczej, aktywizację społeczną oraz zawodową dzieci i młodzieży, a także poradnictwo i usługi specjalistyczne. Wartość projektu 1,51 mln złotych, realizacją zajmie się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Świdnica weźmie udział w projekcie realizowanym przez Fundację Merkury. Projekt obejmie kompleksowym wsparciem 90 dzieci i młodzieży, będących wychowankami 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Aktywna integracja dla dzieci, pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia, wsparcie w procesie usamodzielniania pełnoletnich wychowanków, wsparcie terapeutyczne wychowanków, rozwijanie współpracy z rodzinami biologicznymi wychowanków i z otoczeniem to kluczowe działania zaplanowane w projekcie. Wartość projektu 928,2 mln zł.

/Źródło i zdjęcie DWUP we Wrocławiu/

Poprzedni artykułRusza kolejny cykl „Wieczorów z kinem rosyjskim”
Następny artykułHip-hopowa Wielka Rapsodia Świdnicka już w sobotę