Strona główna 0_Slider „Byśmy stawali się jak najlepsi wobec osób niepełnosprawnych”

„Byśmy stawali się jak najlepsi wobec osób niepełnosprawnych” [FOTO]

0

O potrzebie akceptacji, tolerancji, godnego i równego traktowania, a także wyrozumiałości wobec dysfunkcji fizycznych i psychicznych mówiły dziś głośno osoby niepełnosprawne, self-adwokaci z powiatu świdnickiego. Konferencja „Prawo do godności” połączona została z obchodami 30-lecia świdnickiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Mieszkańcy Świdnicy oraz okolic z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniem psychicznym, self-adwokaci mówili i przypominali dziś o swoich prawach zapisanych w Konstytucji RP i Konwencji ONZ, podpisanej przez Polskę we wrześniu 2012 roku. – Wydarzenie ma zachęcać, abyśmy stawali się jak najlepsi, jeśli chodzi o działania, dotyczące osób niepełnosprawnych – mówił Sławomir Tyburcy, self-adwokat.

W powiecie świdnickim self-adwokatów, przy tym członków świdnickiego koła PSONI jest dokładnie 14-stu. Działają oni przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie. – To ludzie niepełnosprawni, którzy są rzecznikami własnych praw. Na zajęciach mówimy jak sobie radzić z problemami. Występujemy w imieniu swoim oraz innych. Walczymy o sprawy osób niepełnosprawnych – tłumaczył Sławomir Tyburcy.

Jednym z ciekawych punktów spotkania była dyskusja, w formie wywiadu, osób niepełnosprawnych z przedstawicielami samorządów i instytucji państwowych ze Świdnicy i Wrocławia. Self-Adwokaci mieli okazję wprost zapytać chociażby o przystosowanie urzędów dla osób niepełnosprawnych, o pomoc jaką mogą uzyskać w poszczególnych instytucjach czy zaangażowanie w zmniejszanie barier w mieście.

Wydarzenie dało okazję także do świętowania 30-lecia świdnickiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. O historii stowarzyszenia, zmianach, jakie w nim zaszły, sukcesach i potrzebach mówiła dziś prezes PSONI Ewa Kowalska. – 5 czerwca 1987 roku 13 rodziców dzieci głęboko niepełnosprawnych, którzy szukali szansy rozwoju, edukacji i rehabilitacji dla swoich chorych pociech […] zjednoczyli się i utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Świdnicy. Początki były bardzo trudne. Nie było lokalu, żadnych rozwiązań prawnych i ustawowych dla osób z głęboką niepełnosprawnością, co utrudniało działania pierwszej organizacji w Świdnicy – przypominała początki organizacji Ewa Kowalska.

Przez te 30 lat wiele się jednak zmieniło. – Z roku na roku koło miało coraz więcej członków. Rodzice dzieci niepełnosprawnych wyszli z ukrycia. Łatwiej im było razem rozwiązywać problemy, poszukiwać nowych form terapii dla swoich pociech. W styczniu 1992 roku organizacja ulega rozwiązaniu przekształcając się w Koło Terenowe Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Zmiana była podyktowana rozszerzeniem opieki nie tylko nad dziećmi, ale także nad rodzicami i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w powiecie świdnickim – tłumaczyła Ewa Kowalska.

Dzięki działalności organizacji, zaangażowaniu rodziców i darczyńcom udało się utworzyć  w 1992 roku Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Świdnicy, w 1999 roku Warsztat Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, w 2004 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Świdnicy, w 2014 roku Mieszkanie Treningowe dla dorosłych osób niepełnosprawnych, w 2014 roku grupę wczesnego wspomagania prawidłowego rozwoju dla dzieci od 0 do 3 lat, wymagających specjalistycznej pomocy, a w 2017 Niepubliczne Przedszkole „Tęczowy Świat” dla dzieci z niepełnosprawnościami. Oprócz systemu wsparcia osób niepełnosprawnych stowarzyszenie było i jest także organizatorem licznych imprez sportowych, rekreacyjnych i innych przedsięwzięć.

Obecnie w świdnickie koło PSONI liczy 200 członków. Uczestnikami utworzonych placówek jest 117 osób. Stowarzyszenie zatrudnia 58 pracowników. –  W działalności koła były różne chwile – wzloty i upadki, problemy finansowe, kadrowe, lokalowe, ale dzięki temu, że stowarzyszenie działa nie dla zysku, lecz dla dobra wspólnego to przetarło i dalej się rozwija. Naszym celem jest uczynić życie osób z niepełnosprawnością intelektualną godniejszym – podsumowała i podziękowała wszystkim za zaangażowanie w działalność organizacji Ewa Kowalska.

Przed PSONII kolejny cel – budowa Centrum Rehabilitacji Społecznej w Świdnicy, na które dziś stowarzyszenie zbierało datki. – Od maja 2017 rozpoczęliśmy zbiórkę publiczną na utworzenie Centrum Rehabilitacji Społecznej przy ul. Kozara-Słobódzkiego, gdzie ma być przeniesiony Warsztat Terapii Zajęciowej. Powstaną w nim duże sale rehabilitacyjne i mieszkanie wspomagane. Staramy się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Aglomeracji Wałbrzyskiej – mówiła Ewa Kowalska. Aby je otrzymać, stowarzyszenie musi uzbierać 10 % wkładu własnego.

Konferencję i jubileusz uświetniły występy artystyczne osób niepełnosprawnych. Barwny spektakl o bajkach przedstawili podopieczni i opiekunowie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, a taniec z szarfami – uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdnicy. Na gości spotkania czekał także poczęstunek.

Wydarzenie pod patronatem honorowym marszałka województwa dolnośląskiego zorganizowało Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy, w ramach projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Tekst: AN
Zdjęcia: Dariusz Nowaczyński

Poprzedni artykułSeans kinowy za gościnność świdniczan
Następny artykułDzień Kolejarza w jaworzyńskim muzuem