Strona główna 0_Slider Śmietnisko tuż przy ulicy

Śmietnisko tuż przy ulicy

2

W Świdnicy od kilku lat kwestia pozbywania się pozostałości po remontach, starych mebli, dywanów, sprzętu AGD jest uregulowana. Wciąż jednak wiele osób nie chce korzystać z przejrzystego systemu i wyrzuca śmieci gdzie popadnie.

Śmieci porzucane są na terenach zielonych, na obrzeżach parków, skwerów, osiedli. Są i tacy, którym nie przeszkadza urządzanie śmietniska przy samej ulicy w centrum zaludnionej dzielnicy. Pozostałości po remoncie ktoś wyrzucił przy pojemniku na starą odzież przy ul. Paderewskiego. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się Czytelnik Swidnica24.pl. Dzisiaj została powiadomiona Straż Miejska. – Interwencja już została podjęta – mówi Robert Sawicki, Kierownik Prewencji w SM. Za wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach grozi mandat w wysokości 500 zł.

Przypominamy, że mieszkańcy Świdnicy, którzy co miesiąc wnoszą opłatę za śmieci, mogą bez dodatkowych kosztów odwieźć meble czy gruz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Metalowców 4.

O zasadach czytamy na stronie ZOM-u:

Do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są niżej wymienione odpady:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 • zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – w każdej ilości,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 • zużyte opony – w każdej ilości,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
 • odpady zielone – w każdej ilości,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych – w każdej ilości,
 • papier i tektura – w każdej ilości,
 • metal – w każdej ilości,
 • tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
 • szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
 • opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 • opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.

Odpady do PSZOK przyjmowane są w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez żadnych dodatkowych opłat.

Przed dostarczeniem odpadów, należy je uprzednio posegregować, a na miejscu samodzielnie wrzucać do odpowiednich kontenerów. Niezbędne jest również okazanie dokumentu ze zdjęciem lub aktualnego dowodu dokonania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.

/opr. red./

Poprzedni artykułŚwidnickie Koncerty Zaduszne po raz szósty
Następny artykułWygrana i porażka na inaugurację sezonu [FOTO]