Strona główna Wydarzenia Świdnica Pomogą im zdobyć zawód

Pomogą im zdobyć zawód

3

Świdnica bierze udział w projekcie „Nie emigruję – tu zostaję”, mającym na celu aktywizację zawodową podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia to około 260 tys. zł, z czego 200 tys. zł  stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Przedsięwzięcie obejmuje aktywizację społeczno – zawodową osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach wsparcia otrzymają one opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i doradcą zawodowym indywidualny plan rozwoju oraz sześciomiesięczny staż pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności. Staże realizowane będą w jednostkach miejskich.

Uczestnicy programu uzyskają też wsparcie w postaci doradztwa specjalistycznego -psychologicznego, rodzinnego i prawnego. Wraz z najbliższą rodziną wezmą także udział w zajęciach Klubu Wolontariusza. Osoby te uczestniczyć będą w kursach kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy i do utrzymania zatrudnienia oraz w szkoleniach podnoszących kompetencje lub kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu otrzymają stypendia szkoleniowe. Po zakończonym stażu pracodawcy zapewnią im zatrudnienie na co najmniej trzy miesiące w wysokości minimum ½ etatu.

Warunkiem uczestniczenia w ścieżce wsparcia zawodowego jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej zakwalifikowanej do III profilu wsparcia lub osoby biernej zawodowej. Nabór kandydatów ze Świdnicy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach programu przewidywane jest zatrudnienie 16 osób.

Projekt realizowany będzie we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha oraz Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, w latach 2017/2018. Urząd Miejski w Świdnicy i jednostki mu podległe, korzystając ze wsparcia finansowego z zewnątrz, realizuje obecnie kilka programów prospołecznych, których celem jest aktywizacja zawodowa różnych grup społecznych, są to m.in.: „Świdnickie maluchy”, „Uwierz we własne siły” czy też program prac społecznie-użytecznych.

/Urząd Miejski w Świdnicy/

Poprzedni artykułKomunikacja we Wszystkich Świętych za darmo
Następny artykułUczą się pływać